Sách tham khảo
34(V)205.1 PHA 2017
Pháp luật về quản trị công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)205.1
Nhan đề Pháp luật về quản trị công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Lê Vũ Nam chủ biên ; Châu Quốc An, Lưu Minh Sang, Lê Hà Diễm Châu
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả vật lý 258 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động niêm yết chứng khoán và mô hình quản trị công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát trong quản trị công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trên cơ sở đó, đưa ra kiến nghị và đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Thị trường chứng khoán
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Từ khóa tự do Công ty
Từ khóa tự do Quản trị công ty
Từ khóa tự do Niêm yết chứng khoán
Tác giả(bs) CN Lê, Vũ Nam,
Tác giả(bs) CN Châu, Quốc An,
Tác giả(bs) CN Lê, Hà Diễm Châu,
Tác giả(bs) CN Lưu, Minh Sang,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLKT(10): DSVLKT 007074-83
000 00000nam#a2200000ua#4500
00167123
0022
004A28A2A4B-2705-471D-8C13-56130E645585
005201807121537
008180712s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786047357147|c122000
039|a20180712153742|bLUONGVT|c20180712133023|dhuent|y20180712102443|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)205.1|bPHA 2017
24500|aPháp luật về quản trị công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam /|cLê Vũ Nam chủ biên ; Châu Quốc An, Lưu Minh Sang, Lê Hà Diễm Châu
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, |c2017
300 |a258 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật
520 |aNghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động niêm yết chứng khoán và mô hình quản trị công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát trong quản trị công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trên cơ sở đó, đưa ra kiến nghị và đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aThị trường chứng khoán
653 |aLuật Kinh tế
653 |aCông ty
653 |aQuản trị công ty
653|aNiêm yết chứng khoán
7001 |aLê, Vũ Nam,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aChâu, Quốc An,|cThS.
7001 |aLê, Hà Diễm Châu,|cThS.
7001 |aLưu, Minh Sang,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLKT|j(10): DSVLKT 007074-83
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbdaihocquocgiatp.hcm/phapluatquantricongtyniemyettrenthitruongchungkhoanvietnamthumbimage.jpg
890|a10|b2
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLKT 007083 Đọc sinh viên 34(V)205.1 PHA 2017 Sách tham khảo 10
2 DSVLKT 007082 Đọc sinh viên 34(V)205.1 PHA 2017 Sách tham khảo 9
3 DSVLKT 007081 Đọc sinh viên 34(V)205.1 PHA 2017 Sách tham khảo 8
4 DSVLKT 007080 Đọc sinh viên 34(V)205.1 PHA 2017 Sách tham khảo 7
5 DSVLKT 007079 Đọc sinh viên 34(V)205.1 PHA 2017 Sách tham khảo 6
6 DSVLKT 007078 Đọc sinh viên 34(V)205.1 PHA 2017 Sách tham khảo 5
7 DSVLKT 007077 Đọc sinh viên 34(V)205.1 PHA 2017 Sách tham khảo 4
8 DSVLKT 007076 Đọc sinh viên 34(V)205.1 PHA 2017 Sách tham khảo 3
9 DSVLKT 007075 Đọc sinh viên 34(V)205.1 PHA 2017 Sách tham khảo 2
10 DSVLKT 007074 Đọc sinh viên 34(V)205.1 PHA 2017 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào