Sách tham khảo
342.08/8 YAN 2012
State immunity in international law /
LCC KZ4012
DDC 342.08/8
Tác giả CN Yang, Xiaodong,
Nhan đề State immunity in international law / Xiaodong Yang
Thông tin xuất bản Cambridge :Cambridge University Press,2012
Mô tả vật lý clxxii, 761 p. ;24 cm.
Tùng thư Cambridge studies in international and comparative law
Phụ chú "This book grows out of my thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the Faculty of Law, University of Cambridge, in 2002" -- p. xix
Thuật ngữ chủ đề Government liability (International law)
Thuật ngữ chủ đề Immunities of foreign states
Từ khóa tự do Luật Quốc tế
Từ khóa tự do Quyền miễn trừ quốc gia
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênA(1): GVA 002725
000 02264nam a2200361 a 4500
00167915
0022
003UkOxU
0046F57EAA1-E767-437D-B016-7A132DC086F9
005201810221438
008181002s2012 enk b 001 0 eng d
0091 0
020 |a9780521844017|c3383000
039|a20181022143737|bluongvt|c20181022143703|dluongvt|y20181002160813|zhuent
040 |aDLC|cVN-DHLHNI-TT|dVNDHLHNI-TT
0410 |aeng
044 |aGB
05000|aKZ4012|b.Y36 2012
08200|a342.08/8|bYAN 2012|223 ed.
1001 |aYang, Xiaodong,|d1965-
24510|aState immunity in international law /|cXiaodong Yang
260 |aCambridge :|bCambridge University Press,|c2012
300 |aclxxii, 761 p. ;|c24 cm.
4901 |aCambridge studies in international and comparative law
500 |a"This book grows out of my thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the Faculty of Law, University of Cambridge, in 2002" -- p. xix
504 |aIncludes bibliographical references and index
650 0|aGovernment liability (International law)
650 0|aImmunities of foreign states
653 |aLuật Quốc tế
653|aQuyền miễn trừ quốc gia
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cA|j(1): GVA 002725
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengnuocngoai/2018/cdimex/stateimmunityininternationallawthumbimage.jpg
890|a1
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GVA 002725 Đọc giáo viên 342.08/8 YAN 2012 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào