Giáo trình
34(V)01(075) GIA 2018
Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật /
Kí hiệu phân loại 34(V)01(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn Động, ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 495 tr. ; 22 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận chung về nhà nước và pháp luật, gồm: nguồn gốc và kiểu nhà nước; bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước; nguồn gốc và kiểu pháp luật; bản chất, vai trò, hình thức và nguồn của pháp luật; quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí,…
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Lí luận nhà nước pháp luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Đoan,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Năm,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 006992-7021
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(200): MSVGT 109916-10115
000 00000nam#a2200000ui#4500
00168938
0021
0044B0BD3E7-FA29-4F9B-BA8C-5DEED4B54512
005201901080754
008181005s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786048113575|c70000
039|a20190108075445|bhuent|c20181212150530|dhuent|y20181005141901|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)01(075)|bGIA 2018
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn Động, ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2018
300 |a495 tr. ; |c22 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận chung về nhà nước và pháp luật, gồm: nguồn gốc và kiểu nhà nước; bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước; nguồn gốc và kiểu pháp luật; bản chất, vai trò, hình thức và nguồn của pháp luật; quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí,…
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aGiáo trình
653 |aNhà nước
653 |aLí luận nhà nước pháp luật
7001|aNguyễn, Minh Đoan,|cGS. TS.,|eChủ biên
7001|aNguyễn, Văn Năm,|cTS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 006992-7021
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(200): MSVGT 109916-10115
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2018/giaotrinhliluanchungvenhanuocvaphapluat/agiaotrinhliluanchungvenhanuocvaphapluatthumbimage.jpg
890|a230|b24
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 110115 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2018 Giáo trình 230
2 MSVGT 110114 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2018 Giáo trình 229
3 MSVGT 110113 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2018 Giáo trình 228
4 MSVGT 110112 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2018 Giáo trình 227
5 MSVGT 110111 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2018 Giáo trình 226
6 MSVGT 110110 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2018 Giáo trình 225
7 MSVGT 110109 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2018 Giáo trình 224
8 MSVGT 110108 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2018 Giáo trình 223
9 MSVGT 110107 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2018 Giáo trình 222
10 MSVGT 110106 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2018 Giáo trình 221
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 23 
Không có liên kết tài liệu số nào