Sách tham khảo
34.628 SÔ 2018
Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải
Kí hiệu phân loại 34.628
Nhan đề Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải
Thông tin xuất bản Hà Nội :Thanh niên,2018
Mô tả vật lý 798 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Tòa án nhân dân tối cao. Word Bank group
Tóm tắt Tóm tắt các quy định của pháp luật về trọng tài và hòa giải; đưa ra hướng dẫn hỗ trợ các Thẩm phán khi áp dụng các quy định này trong việc giải quyết các việc liên quan đến hoạt động trọng tài và hòa giải.
Từ khóa tự do Trọng tài quốc tế
Từ khóa tự do Trọng tài
Từ khóa tự do Hòa giải
Từ khóa tự do Tư pháp quốc tế
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLTP(5): DSVLTP 002281-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169014
0022
0041430B594-8703-4FE9-BB9E-863B914F2F94
005201810111110
008181010s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786049701467
039|a20181011110959|bluongvt|c20181011082229|dhuent|y20181010151454|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34.628|bSÔ 2018
24500|aSổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải
260 |aHà Nội :|bThanh niên,|c2018
300 |a798 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Tòa án nhân dân tối cao. Word Bank group
520 |aTóm tắt các quy định của pháp luật về trọng tài và hòa giải; đưa ra hướng dẫn hỗ trợ các Thẩm phán khi áp dụng các quy định này trong việc giải quyết các việc liên quan đến hoạt động trọng tài và hòa giải.
653 |aTrọng tài quốc tế
653 |aTrọng tài
653 |aHòa giải
653|aTư pháp quốc tế
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLTP|j(5): DSVLTP 002281-5
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutangbieu/2018/sotayphapluatvetrongtaivahoagiaithumbimage.jpg
890|a5
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLTP 002285 Đọc sinh viên 34.628 SÔ 2018 Sách tham khảo 5
2 DSVLTP 002284 Đọc sinh viên 34.628 SÔ 2018 Sách tham khảo 4
3 DSVLTP 002283 Đọc sinh viên 34.628 SÔ 2018 Sách tham khảo 3
4 DSVLTP 002282 Đọc sinh viên 34.628 SÔ 2018 Sách tham khảo 2
5 DSVLTP 002281 Đọc sinh viên 34.628 SÔ 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào