Giáo trình
34(V)11(075) GIA 2018
Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)11(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Tô Văn Hòa ; Lê Minh Tâm, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 679 tr. ; 22 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hiến pháp Việt Nam, gồm: khái niệm và những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp; sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam; chế độ chính trị; chế độ bầu cử; bộ máy nhà nước; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; chính sách kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường...
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Tác giả(bs) CN Thái, Vĩnh Thắng,
Tác giả(bs) CN Tô, Văn Hòa,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 007427-56
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(200): MSVGT 110116-315
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169068
0021
004DD855CEB-C801-4CBE-8F23-025CA88EC283
005201812121503
008181016s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786048113568|c95000
039|a20181212150325|bhuent|c20181024141008|dhuent|y20181016134942|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)11(075)|bGIA 2018
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Tô Văn Hòa ; Lê Minh Tâm, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2018
300 |a679 tr. ; |c22 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hiến pháp Việt Nam, gồm: khái niệm và những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp; sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam; chế độ chính trị; chế độ bầu cử; bộ máy nhà nước; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; chính sách kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường...
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Hiến pháp
7001|aThái, Vĩnh Thắng,|cGS. TS.,|eChủ biên
7001|aTô, Văn Hòa,|cPGS. TS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 007427-56
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(200): MSVGT 110116-315
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2018/giaotrinhluathienphapvietnam/agiaotrinhluathienphapvietnamthumbimage.jpg
890|a230|b65
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 110315 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2018 Giáo trình 230
2 MSVGT 110314 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2018 Giáo trình 229
3 MSVGT 110313 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2018 Giáo trình 228
4 MSVGT 110312 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2018 Giáo trình 227
5 MSVGT 110311 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2018 Giáo trình 226
6 MSVGT 110310 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2018 Giáo trình 225
7 MSVGT 110309 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2018 Giáo trình 224
8 MSVGT 110308 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2018 Giáo trình 223
9 MSVGT 110307 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2018 Giáo trình 222
10 MSVGT 110306 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2018 Giáo trình 221
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 23 
Không có liên kết tài liệu số nào