Luận văn, Luận án
34(V119.1)327.2 CÂ - H 2018
Áp dụng pháp luật chia tài sản là nhà ở của vợ chồng khi ly hôn tại Tòa án nhân dân thành phố Sơn La :
BBK 34(V119.1)327.2
Tác giả CN Cầm, Việt Hùng
Nhan đề Áp dụng pháp luật chia tài sản là nhà ở của vợ chồng khi ly hôn tại Tòa án nhân dân thành phố Sơn La : luận văn thạc sĩ Luật học / Cầm Việt Hùng ; PGS. TS. Nguyễn Văn Cừ hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 69 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về chia tài sản của vợ chồng và chia tài sản là nhà ở của vợ chồng khi ly hôn. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật chia tài sản là nhà ở của vợ chồng khi ly hôn tại Tòa án nhân dân thành phố Sơn La; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Hôn nhân gia đình
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân
Từ khóa tự do Li hôn
Từ khóa tự do Chia tài sản
Từ khóa tự do Sơn La
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009116-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169462
0023
004A8FA33E3-197D-466D-AADE-5D7BCFFE5266
005201905021621
008181109s2018 vm vie
0091 0
039|a20190502162101|bhientt|c20181218102651|dluongvt|y20181109145626|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V119.1)327.2|bCÂ - H 2018
1001 |aCầm, Việt Hùng
24510|aÁp dụng pháp luật chia tài sản là nhà ở của vợ chồng khi ly hôn tại Tòa án nhân dân thành phố Sơn La : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cCầm Việt Hùng ; PGS. TS. Nguyễn Văn Cừ hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a69 tr. ;|c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 8 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
520 |aTrình bày những vấn đề chung về chia tài sản của vợ chồng và chia tài sản là nhà ở của vợ chồng khi ly hôn. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật chia tài sản là nhà ở của vợ chồng khi ly hôn tại Tòa án nhân dân thành phố Sơn La; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Hôn nhân gia đình
653 |aTòa án nhân dân
653 |aLi hôn
653 |aChia tài sản
653 |aSơn La
653|aViệt Nam
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009116-7
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatdansuvatotungdansu/camviethung/acamviethungthumbimage.jpg
890|a2|c1
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009117 Đọc sinh viên 34(V119.1)327.2 CÂ - H 2018 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 009116 Đọc sinh viên 34(V119.1)327.2 CÂ - H 2018 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1