Luận văn, Luận án
34(V119.1)327.2 ĐI - TH 2018
Căn cứ ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và thực tiễn áp dụng tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La :
BBK 34(V119.1)327.2
Tác giả CN Đinh, Thị Phương Thúy
Nhan đề Căn cứ ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và thực tiễn áp dụng tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La : luận văn thạc sĩ Luật học / Đinh Thị Phương Thúy ; PGS. TS. Ngô Thị Hường hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 70 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về căn cứ ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình. Phân tích thực tiễn áp dụng căn cứ ly hôn tại Tòa án nhân dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Hôn nhân gia đình
Từ khóa tự do Li hôn
Từ khóa tự do Sơn La
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân huyện Mai Sơn
Từ khóa tự do Căn cứ li hôn
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009136-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169466
0023
00485432DFD-41EB-45E2-9256-DBF7C05F8283
005201905021400
008181109s2018 vm vie
0091 0
039|a20190502140014|bhientt|c20181203094155|dhiennt|y20181109154923|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V119.1)327.2|bĐI - TH 2018
1001 |aĐinh, Thị Phương Thúy
24510|aCăn cứ ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và thực tiễn áp dụng tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cĐinh Thị Phương Thúy ; PGS. TS. Ngô Thị Hường hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a70 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 8 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về căn cứ ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình. Phân tích thực tiễn áp dụng căn cứ ly hôn tại Tòa án nhân dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Hôn nhân gia đình
653 |aLi hôn
653 |aSơn La
653 |aTòa án nhân dân huyện Mai Sơn
653|aCăn cứ li hôn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009136-7
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatdansuvatotungdansu/dinhthiphuongthuy/adinhthiphuongthuythumbimage.jpg
890|a2|c1
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009137 Đọc sinh viên 34(V119.1)327.2 ĐI - TH 2018 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 009136 Đọc sinh viên 34(V119.1)327.2 ĐI - TH 2018 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1