Giáo trình
34(V)23(075) GIA 2018
Giáo trình Luật Lao động /
Kí hiệu phân loại 34(V)23(075)
Tác giả TT Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhan đề Giáo trình Luật Lao động / Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật ; Đoàn Thị Phương Diệp chủ biên ; Nguyễn Triều Hoa, Hoàng Thị Hồng Hà, Dương Kim Thế Nguyên
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,2018
Mô tả vật lý 420 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Lao động, gồm: lý luận chung về Luật Lao động Việt Nam; công đoàn; hợp đồng lao động; thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi; tiền lương; an toàn lao động, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; kỷ luật lao động; bảo hiểm xã hội;…
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Lao động
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Phương Diệp,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(10): DSVGT 007547-56
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169497
0021
00463D0B126-12AE-4162-A32A-3BF9EF547B7D
005201812261546
008181114s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047346967|c131000
039|a20181226154639|bhuent|c20181116102110|dluongvt|y20181113100022|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)23(075)|bGIA 2018
1101 |aĐại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh|bTrường Đại học Kinh tế - Luật
24510|aGiáo trình Luật Lao động /|cĐại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật ; Đoàn Thị Phương Diệp chủ biên ; Nguyễn Triều Hoa, Hoàng Thị Hồng Hà, Dương Kim Thế Nguyên
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aTP. Hồ Chí Minh :|bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,|c2018
300 |a420 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Lao động, gồm: lý luận chung về Luật Lao động Việt Nam; công đoàn; hợp đồng lao động; thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi; tiền lương; an toàn lao động, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; kỷ luật lao động; bảo hiểm xã hội;…
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Lao động
7001 |aĐoàn, Thị Phương Diệp,|cTS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(10): DSVGT 007547-56
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2018/giaotrinhluatlaodongthumbimage.jpg
890|a10
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 007556 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2018 Giáo trình 10
2 DSVGT 007555 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2018 Giáo trình 9
3 DSVGT 007554 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2018 Giáo trình 8
4 DSVGT 007553 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2018 Giáo trình 7
5 DSVGT 007552 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2018 Giáo trình 6
6 DSVGT 007551 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2018 Giáo trình 5
7 DSVGT 007550 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2018 Giáo trình 4
8 DSVGT 007549 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2018 Giáo trình 3
9 DSVGT 007548 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2018 Giáo trình 2
10 DSVGT 007547 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2018 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào