Sách tham khảo
33(V)03 ĐÂU 2018
Đầu tư công, đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế - Lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm :
Kí hiệu phân loại 33(V)03
Nhan đề Đầu tư công, đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế - Lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Cành chủ biên ; Nguyễn Anh Phong, ... [et al.]
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,2018
Mô tả vật lý 361 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Tài chính - Ngân hàng
Tóm tắt Trình bày lý thuyết và các nghiên cứu quốc tế về đầu tư công; tác động của đầu tư công ở các quốc gia, nhóm các quốc gia trên thế giới. Phân tích thực trạng về chi tiêu công, đầu tư công tại Việt Nam; thực nghiệm tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế ở nước ta và các nước trong khu vực, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này.
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Đầu tư
Từ khóa tự do Đầu tư công
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Cành,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKT(5): DSVKT 003322-6
Địa chỉ DHLMượn sinh viênKT(5): MSVKT 001812-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169502
0022
004C683A23E-214B-4BAE-9F77-A372DE5B278C
005201812040915
008181114s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047361403|c172000
039|a20181204091539|bluongvt|c20181116101022|dluongvt|y20181113112241|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a33(V)03|bĐÂU 2018
24500|aĐầu tư công, đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế - Lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm :|bsách chuyên khảo /|cNguyễn Thị Cành chủ biên ; Nguyễn Anh Phong, ... [et al.]
260 |aTP. Hồ Chí Minh :|bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,|c2018
300 |a361 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Tài chính - Ngân hàng
520 |aTrình bày lý thuyết và các nghiên cứu quốc tế về đầu tư công; tác động của đầu tư công ở các quốc gia, nhóm các quốc gia trên thế giới. Phân tích thực trạng về chi tiêu công, đầu tư công tại Việt Nam; thực nghiệm tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế ở nước ta và các nước trong khu vực, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này.
546|aSách viết bằng tiếng Việt
653 |aKinh tế
653 |aĐầu tư
653 |aĐầu tư công
653|aViệt Nam
7001 |aNguyễn, Thị Cành,|cGS. TS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKT|j(5): DSVKT 003322-6
852|aDHL|bMượn sinh viên|cKT|j(5): MSVKT 001812-6
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2018/dautucongdaututunhanvatangtruongkinhtethumbimage.jpg
890|a10
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVKT 001816 Mượn sinh viên 33(V)03 ĐÂU 2018 Sách tham khảo 10
2 MSVKT 001815 Mượn sinh viên 33(V)03 ĐÂU 2018 Sách tham khảo 9
3 MSVKT 001814 Mượn sinh viên 33(V)03 ĐÂU 2018 Sách tham khảo 8
4 MSVKT 001813 Mượn sinh viên 33(V)03 ĐÂU 2018 Sách tham khảo 7
5 MSVKT 001812 Mượn sinh viên 33(V)03 ĐÂU 2018 Sách tham khảo 6
6 DSVKT 003326 Đọc sinh viên 33(V)03 ĐÂU 2018 Sách tham khảo 5
7 DSVKT 003325 Đọc sinh viên 33(V)03 ĐÂU 2018 Sách tham khảo 4
8 DSVKT 003324 Đọc sinh viên 33(V)03 ĐÂU 2018 Sách tham khảo 3
9 DSVKT 003323 Đọc sinh viên 33(V)03 ĐÂU 2018 Sách tham khảo 2
10 DSVKT 003322 Đọc sinh viên 33(V)03 ĐÂU 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào