Sách tham khảo
34(V)529 HU - H 2018
Thi hành án dân sự :
Kí hiệu phân loại 34(V)529
Tác giả CN Huỳnh, Thị Nam Hải,
Nhan đề Thi hành án dân sự : tài liệu học tập / Huỳnh Thị Nam Hải
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 135 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Luật
Tóm tắt Giới thiệu những vấn đề lý luận chung về pháp luật thi hành án dân sự; trình tự, thủ tục thi hành án dân sự; thi hành án dân sự trong một số trường hợp đặc biệt; kiểm tra, giám sát hoạt động thi hành án dân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kháng nghị, xử lý vi phạm trong thi hành án dân sự; biện pháp đảm bảo và biện pháp cưỡng chế thi hành án.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Thi hành án dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTDS(5): DSVTDS 002989-93
Địa chỉ DHLMượn sinh viênTDS(5): MSVTDS 009679-83
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169504
0022
004C119D435-453A-4A83-BF90-EE35819954F2
005201812040928
008181113s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047337286|c45000
039|a20181204092801|bluongvt|c20181116101315|dluongvt|y20181113140643|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)529|bHU - H 2018
1001 |aHuỳnh, Thị Nam Hải,|cThS.
24510|aThi hành án dân sự : |btài liệu học tập /|cHuỳnh Thị Nam Hải
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, |c2018
300 |a135 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Luật
520 |aGiới thiệu những vấn đề lý luận chung về pháp luật thi hành án dân sự; trình tự, thủ tục thi hành án dân sự; thi hành án dân sự trong một số trường hợp đặc biệt; kiểm tra, giám sát hoạt động thi hành án dân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kháng nghị, xử lý vi phạm trong thi hành án dân sự; biện pháp đảm bảo và biện pháp cưỡng chế thi hành án.
546|aSách viết bằng tiếng Việt
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aThi hành án dân sự
653|aViệt Nam
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTDS|j(5): DSVTDS 002989-93
852|aDHL|bMượn sinh viên|cTDS|j(5): MSVTDS 009679-83
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2018/thihanhandansuthumbimage.jpg
890|a10|b1
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVTDS 009683 Mượn sinh viên 34(V)529 HU - H 2018 Sách tham khảo 10
2 MSVTDS 009682 Mượn sinh viên 34(V)529 HU - H 2018 Sách tham khảo 9
3 MSVTDS 009681 Mượn sinh viên 34(V)529 HU - H 2018 Sách tham khảo 8
4 MSVTDS 009680 Mượn sinh viên 34(V)529 HU - H 2018 Sách tham khảo 7
5 MSVTDS 009679 Mượn sinh viên 34(V)529 HU - H 2018 Sách tham khảo 6
6 DSVTDS 002993 Đọc sinh viên 34(V)529 HU - H 2018 Sách tham khảo 5
7 DSVTDS 002992 Đọc sinh viên 34(V)529 HU - H 2018 Sách tham khảo 4
8 DSVTDS 002991 Đọc sinh viên 34(V)529 HU - H 2018 Sách tham khảo 3
9 DSVTDS 002990 Đọc sinh viên 34(V)529 HU - H 2018 Sách tham khảo 2
10 DSVTDS 002989 Đọc sinh viên 34(V)529 HU - H 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào