Sách tham khảo
34(V)20
Pháp luật kinh doanh bảo hiểm - Lý luận và thực tiễn /
Kí hiệu phân loại 34(V)20
Tác giả CN Bùi, Thị Hằng Nga,
Tác giả TT Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Hội nghị, hội thảo Hội thảo khoa học "Pháp luật kinh doanh bảo hiểm",
Nhan đề Pháp luật kinh doanh bảo hiểm - Lý luận và thực tiễn / Bùi Thị Hằng Nga, Bạch Thị Nhã Nam
Nhan đề khác Pháp luật kinh doanh bảo hiểm
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 265 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tùng thư Tủ sách doanh nghiệp
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật
Tóm tắt Tập hợp các câu hỏi tự luận; câu hỏi trắc nghiệm; câu hỏi nhận định đúng sai, giải thích; bài tập tính toán và bài tập tình huống về môn học Pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Giới thiệu toàn văn Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000.
Từ khóa tự do Kinh doanh bảo hiểm
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Tình huống
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Tác giả(bs) CN Bạch, Thị Nhã Nam,
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Kinh tế - Luật
Giá tiền 73000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLKT(5): DSVLKT 007153-7
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLKT(5): MSVLKT 016850-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169509
0022
0042584F99F-C7CD-4EE3-9397-A10375636DBC
005201812111701
008181113s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047362813
039|a20181211170131|bhiennt|c20181211164822|dhiennt|y20181113154256|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)20
088|aLH - 2018 - 366
090|a34(V)20|bBU - NG 2018
1001 |aBùi, Thị Hằng Nga,|cThS.
1102|aĐại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
1112|aHội thảo khoa học "Pháp luật kinh doanh bảo hiểm",|cTP. Hồ Chí Minh,|d2018
24510|aPháp luật kinh doanh bảo hiểm - Lý luận và thực tiễn /|cBùi Thị Hằng Nga, Bạch Thị Nhã Nam
246|aPháp luật kinh doanh bảo hiểm
250|aTái bản lần thứ 1
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, |c2018
300 |a265 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
490|aTủ sách doanh nghiệp
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật
520 |aTập hợp các câu hỏi tự luận; câu hỏi trắc nghiệm; câu hỏi nhận định đúng sai, giải thích; bài tập tính toán và bài tập tình huống về môn học Pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Giới thiệu toàn văn Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000.
653 |aKinh doanh bảo hiểm
653 |aBài tập
653 |aTình huống
653|aLuật Kinh tế
7001 |aBạch, Thị Nhã Nam,|cThS.
7102|a Trường Đại học Kinh tế - Luật
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLKT|j(5): DSVLKT 007153-7
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLKT|j(5): MSVLKT 016850-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2018/phapluatkinhdoanhbaohiembaitapvatinhhuongthumbimage.jpg
890|a10|b1
911|aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
930|aVũ Thị Lương
950|a73000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLKT 016854 Mượn sinh viên 34(V)20 BU - NG 2018 Sách tham khảo 10
2 MSVLKT 016853 Mượn sinh viên 34(V)20 BU - NG 2018 Sách tham khảo 9
3 MSVLKT 016852 Mượn sinh viên 34(V)20 BU - NG 2018 Sách tham khảo 8
4 MSVLKT 016851 Mượn sinh viên 34(V)20 BU - NG 2018 Sách tham khảo 7
5 MSVLKT 016850 Mượn sinh viên 34(V)20 BU - NG 2018 Sách tham khảo 6
6 DSVLKT 007157 Đọc sinh viên 34(V)20 BU - NG 2018 Sách tham khảo 5
7 DSVLKT 007156 Đọc sinh viên 34(V)20 BU - NG 2018 Sách tham khảo 4
8 DSVLKT 007155 Đọc sinh viên 34(V)20 BU - NG 2018 Sách tham khảo 3
9 DSVLKT 007154 Đọc sinh viên 34(V)20 BU - NG 2018 Sách tham khảo 2
10 DSVLKT 007153 Đọc sinh viên 34(V)20 BU - NG 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào