Sách tham khảo
34(V)20 BU - NG 2018
Pháp luật kinh doanh bảo hiểm - Bài tập và tình huống /
Kí hiệu phân loại 34(V)20
Tác giả CN Bùi, Thị Hằng Nga,
Nhan đề Pháp luật kinh doanh bảo hiểm - Bài tập và tình huống / Bùi Thị Hằng Nga, Bạch Thị Nhã Nam
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 265 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật
Tóm tắt Tập hợp các câu hỏi tự luận; câu hỏi trắc nghiệm; câu hỏi nhận định đúng sai, giải thích; bài tập tính toán và bài tập tình huống về môn học Pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Giới thiệu toàn văn Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000.
Từ khóa tự do Kinh doanh bảo hiểm
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Tình huống
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Tác giả(bs) CN Bạch, Thị Nhã Nam,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLKT(5): DSVLKT 007153-7
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLKT(5): MSVLKT 016850-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169509
0022
0042584F99F-C7CD-4EE3-9397-A10375636DBC
005201811301557
008181113s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047362813|c73000
039|a20181130155710|bhientt|c20181116094819|dluongvt|y20181113154256|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)20|bBU - NG 2018
1001 |aBùi, Thị Hằng Nga,|cThS.
24510|aPháp luật kinh doanh bảo hiểm - Bài tập và tình huống / |cBùi Thị Hằng Nga, Bạch Thị Nhã Nam
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, |c2018
300 |a265 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật
520 |aTập hợp các câu hỏi tự luận; câu hỏi trắc nghiệm; câu hỏi nhận định đúng sai, giải thích; bài tập tính toán và bài tập tình huống về môn học Pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Giới thiệu toàn văn Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000.
546|aSách viết bằng tiếng Việt
653 |aKinh doanh bảo hiểm
653 |aBài tập
653 |aTình huống
653|aLuật Kinh tế
7001 |aBạch, Thị Nhã Nam,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLKT|j(5): DSVLKT 007153-7
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLKT|j(5): MSVLKT 016850-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2018/phapluatkinhdoanhbaohiembaitapvatinhhuongthumbimage.jpg
890|a10
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLKT 016854 Mượn sinh viên 34(V)20 BU - NG 2018 Sách tham khảo 10 Acquisitions
2 MSVLKT 016853 Mượn sinh viên 34(V)20 BU - NG 2018 Sách tham khảo 9 Acquisitions
3 MSVLKT 016852 Mượn sinh viên 34(V)20 BU - NG 2018 Sách tham khảo 8 Acquisitions
4 MSVLKT 016851 Mượn sinh viên 34(V)20 BU - NG 2018 Sách tham khảo 7 Acquisitions
5 MSVLKT 016850 Mượn sinh viên 34(V)20 BU - NG 2018 Sách tham khảo 6 Acquisitions
6 DSVLKT 007157 Đọc sinh viên 34(V)20 BU - NG 2018 Sách tham khảo 5 Acquisitions
7 DSVLKT 007156 Đọc sinh viên 34(V)20 BU - NG 2018 Sách tham khảo 4 Acquisitions
8 DSVLKT 007155 Đọc sinh viên 34(V)20 BU - NG 2018 Sách tham khảo 3 Acquisitions
9 DSVLKT 007154 Đọc sinh viên 34(V)20 BU - NG 2018 Sách tham khảo 2 Acquisitions
10 DSVLKT 007153 Đọc sinh viên 34(V)20 BU - NG 2018 Sách tham khảo 1 Acquisitions
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào