Luận văn, Luận án
34(V)323.2 TR - TH 2018
Giải quyết quan hệ tài sản của vợ chồng khi ly hôn :
BBK 34(V)323.2
Tác giả CN Trần, Thị Hoàng Thái
Nhan đề Giải quyết quan hệ tài sản của vợ chồng khi ly hôn : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Thị Hoàng Thái ; PGS. TS. Nguyễn Thị Lan hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 71 tr. : minh họa ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về quan hệ tài sản vợ chồng và vấn đề giải quyết quan hệ tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Phân tích thực tiễn giải quyết quan hệ tài sản của vợ chồng khi ly hôn, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Hôn nhân gia đình
Từ khóa tự do Ly hôn
Từ khóa tự do Quan hệ tài sản
Từ khóa tự do Vợ chồng
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009140-1
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169528
0023
0049DE5097E-4D87-4263-8931-63FEDCBD9397
005201905021014
008181119s2018 vm vie
0091 0
039|a20190502101337|bhientt|c20181130173540|dluongvt|y20181119140837|zhuent
040 |aVN
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)323.2|bTR - TH 2018
1001 |aTrần, Thị Hoàng Thái
24510|aGiải quyết quan hệ tài sản của vợ chồng khi ly hôn : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cTrần Thị Hoàng Thái ; PGS. TS. Nguyễn Thị Lan hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a71 tr. : |bminh họa ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 8 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
520 |aNghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về quan hệ tài sản vợ chồng và vấn đề giải quyết quan hệ tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Phân tích thực tiễn giải quyết quan hệ tài sản của vợ chồng khi ly hôn, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Hôn nhân gia đình
653 |aLy hôn
653 |aQuan hệ tài sản
653 |aVợ chồng
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009140-1
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatdansuvatotungdansu/tranthihoangthai/atranthihoangthaithumbimage.jpg
890|a2|c1
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009141 Đọc sinh viên 34(V)323.2 TR - TH 2018 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 009140 Đọc sinh viên 34(V)323.2 TR - TH 2018 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1