Luận văn, Luận án
34(V119.1)327.2 NG - NG 2018
Thực tiễn áp dụng quy định hạn chế quyền yêu cầu ly hôn tại Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La :
BBK 34(V119.1)327.2
Tác giả CN Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Nhan đề Thực tiễn áp dụng quy định hạn chế quyền yêu cầu ly hôn tại Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Bích Ngọc ; PGS. TS. Nguyễn Thị Quế Anh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2018
Mô tả vật lý 71 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lý luận về áp dụng quy định hạn chế quyền yêu cầu ly hôn. Phân tích quy định pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn áp dụng pháp luật về hạn chế quyền ly hôn tại Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Hôn nhân gia đình
Từ khóa tự do Ly hôn
Từ khóa tự do Sơn La
Từ khóa tự do Quyền yêu cầu ly hôn
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009144-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169529
0023
004E1955C62-DEB8-44BD-9014-F65B7A49D8DD
005201904251532
008181130s2018 vm vie
0091 0
039|a20190425153214|bhientt|c20181130162947|dhiennt|y20181119143406|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V119.1)327.2|bNG - NG 2018
1001 |aNguyễn, Thị Bích Ngọc
24510|aThực tiễn áp dụng quy định hạn chế quyền yêu cầu ly hôn tại Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Thị Bích Ngọc ; PGS. TS. Nguyễn Thị Quế Anh hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2018
300 |a71 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 8 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
520 |aTrình bày một số vấn đề lý luận về áp dụng quy định hạn chế quyền yêu cầu ly hôn. Phân tích quy định pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn áp dụng pháp luật về hạn chế quyền ly hôn tại Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Hôn nhân gia đình
653 |aLy hôn
653 |aSơn La
653 |aQuyền yêu cầu ly hôn
653 |aTòa án nhân dân tỉnh Sơn La
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009144-5
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatdansuvatotungdansu/nguyenthibichngoc/anguyenthibichngocthumbimage.jpg
890|a2|c1
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009145 Đọc sinh viên 34(V119.1)327.2 NG - NG 2018 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 009144 Đọc sinh viên 34(V119.1)327.2 NG - NG 2018 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1