Luận văn, Luận án
34(V)207 ĐĂ - A 2018
Hợp đồng mua bán doanh nghiệp – Pháp luật một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam :
BBK 34(V)207
Tác giả CN Đặng, Hoàng Anh
Nhan đề Hợp đồng mua bán doanh nghiệp – Pháp luật một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Đặng Hoàng Anh ; PGS. TS. Trần Ngọc Dũng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 88 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về hợp đồng mua bán doanh nghiệp và pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng pháp luật về hợp đồng mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam và một số nước trên thế giới, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Từ khóa tự do Hợp đồng mua bán doanh nghiệp
Từ khóa tự do Mua bán doanh nghiệp
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009146-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169532
0023
004A84364C2-8AC3-4D5B-B7CD-98AE31D1AA14
005201905131031
008181119s2018 vm vie
0091 0
039|a20190513103129|bhientt|c20181130172523|dluongvt|y20181119151125|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)207|bĐĂ - A 2018
1001 |aĐặng, Hoàng Anh
24510|aHợp đồng mua bán doanh nghiệp – Pháp luật một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cĐặng Hoàng Anh ; PGS. TS. Trần Ngọc Dũng hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a88 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về hợp đồng mua bán doanh nghiệp và pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng pháp luật về hợp đồng mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam và một số nước trên thế giới, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Kinh tế
653 |aHợp đồng mua bán doanh nghiệp
653 |aMua bán doanh nghiệp
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009146-7
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatkinhte/danghoanganh/adanghoanganhthumbimage.jpg
890|a2|c1
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009147 Đọc sinh viên 34(V)207 ĐĂ - A 2018 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 009146 Đọc sinh viên 34(V)207 ĐĂ - A 2018 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1