Luận văn, Luận án
34(V)514 BU - TH 2018
Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự :
BBK 34(V)514
Tác giả CN Bùi, Trọng Thắng
Nhan đề Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự : luận văn thạc sĩ Luật học / Bùi Trọng Thắng ; PGS. TS. Đỗ Thị Phượng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 71 tr. : minh họa ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng của hoạt động này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Vụ án hình sự
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Điều tra
Từ khóa tự do Quyền công tố
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009150-1
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169534
0023
00407DB578B-5E3E-4846-96B1-52C92240DDA3
005201904171217
008181120s2018 vm vie
0091 0
039|a20190417121806|blylth|c20181130182430|dluongvt|y20181120085017|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)514|bBU - TH 2018
1001 |aBùi, Trọng Thắng
24510|aThực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cBùi Trọng Thắng ; PGS. TS. Đỗ Thị Phượng hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a71 tr. : |bminh họa ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hình sự và Tố tụng hình sự : 8 38 01 04. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng của hoạt động này.
653 |aViệt Nam
653 |aVụ án hình sự
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aĐiều tra
653 |aQuyền công tố
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009150-1
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luathinhsuvatotunghinhsu/buitrongthang/abuitrongthangthumbimage.jpg
890|a2|c1
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009151 Đọc sinh viên 34(V)514 BU - TH 2018 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 009150 Đọc sinh viên 34(V)514 BU - TH 2018 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1