Luận văn, Luận án
34(V)528.1 NÔ - NG 2018
Kiểm sát giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm và thực tiễn tại Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn :
BBK 34(V)528.1
Tác giả CN Nông, Thị Nga
Nhan đề Kiểm sát giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm và thực tiễn tại Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn :luận văn thạc sĩ Luật học /Nông Thị Nga ; PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 74 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về kiểm sát giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm. Phân tích thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về kiểm sát giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm tại Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Vụ án dân sự
Từ khóa tự do Kiểm sát
Từ khóa tự do Lạng Sơn
Từ khóa tự do Thủ tục sơ thẩm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Viện Kiểm sát nhân dân
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009194-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169726
0023
004287911E0-A40E-48F2-8720-3142360A00BE
005201904240847
008181212s2018 vm vie
0091 0
039|a20190424084734|bhientt|c20181218142314|dluongvt|y20181212085735|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)528.1|bNÔ - NG 2018
1001 |aNông, Thị Nga
24510|aKiểm sát giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm và thực tiễn tại Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn :|bluận văn thạc sĩ Luật học /|cNông Thị Nga ; PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a74 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 8 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về kiểm sát giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm. Phân tích thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về kiểm sát giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm tại Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aVụ án dân sự
653 |aKiểm sát
653 |aLạng Sơn
653 |aThủ tục sơ thẩm
653|aViệt Nam
653|aViện Kiểm sát nhân dân
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009194-5
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatdansuvatotungdansu/nongthinga/anongthingathumbimage.jpg
890|a2|c1
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009195 Đọc sinh viên 34(V)528.1 NÔ - NG 2018 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 009194 Đọc sinh viên 34(V)528.1 NÔ - NG 2018 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1