Luận văn, Luận án
34(V119.1)529.61 TO - PH 2018
Cưỡng chế kê biên tài sản trong thi hành án dân sự và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sơn La :
BBK 34(V119.1)529.61
Tác giả CN Tòng, Mai Phương
Nhan đề Cưỡng chế kê biên tài sản trong thi hành án dân sự và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sơn La :luận văn thạc sĩ Luật học /Tòng Mai Phương ; TS. Nguyễn Công Bình hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 70 tr. : minh họa ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về cưỡng chế kê biên tài sản trong thi hành án dân sự. Phân tích thực tiễn thực hiện cưỡng chế kê biên tài sản trong thi hành án dân sự tại tỉnh Sơn La, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Thi hành án dân sự
Từ khóa tự do Biện pháp cưỡng chế
Từ khóa tự do Kê biên tài sản
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Sơn La
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009192-3
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169728
0023
00402BD8EDB-94E3-4EFA-B9A1-6458E3C9FE63
005201904231621
008181212s2018 vm vie
0091 0
039|a20190423162115|bhientt|c20181218141301|dluongvt|y20181212091242|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V119.1)529.61|bTO - PH 2018
1001 |aTòng, Mai Phương
24510|aCưỡng chế kê biên tài sản trong thi hành án dân sự và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sơn La :|bluận văn thạc sĩ Luật học /|cTòng Mai Phương ; TS. Nguyễn Công Bình hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a70 tr. : |bminh họa ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 8 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về cưỡng chế kê biên tài sản trong thi hành án dân sự. Phân tích thực tiễn thực hiện cưỡng chế kê biên tài sản trong thi hành án dân sự tại tỉnh Sơn La, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aThi hành án dân sự
653 |aBiện pháp cưỡng chế
653 |aKê biên tài sản
653|aViệt Nam
653|aSơn La
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009192-3
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatdansuvatotungdansu/tongmaiphuong/atongmaiphuongthumbimage.jpg
890|a2|c1
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009193 Đọc sinh viên 34(V119.1)529.61 TO - PH 2018 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 009192 Đọc sinh viên 34(V119.1)529.61 TO - PH 2018 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1