Luận văn, Luận án
34(V119.1)311.31 LÊ - KH 2018
Pháp luật về hợp đồng thuê khoán tài sản và thực tiễn thi hành tại tỉnh Sơn La :
BBK 34(V119.1)311.31
Tác giả CN Lê, Hà Quốc Khánh
Nhan đề Pháp luật về hợp đồng thuê khoán tài sản và thực tiễn thi hành tại tỉnh Sơn La : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Hà Quốc Khánh ; TS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 78 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lý luận về hợp đồng thuê khoán tài sản. Phân tích các quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành về hợp đồng thuê khoán tài sản trên địa bàn tỉnh Sơn La, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Sơn La
Từ khóa tự do Hợp đồng thuê khoán tài sản
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009190-1
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169732
0023
004D15136AD-25CD-485F-A446-E826133943EC
005201905021520
008181212s2018 vm vie
0091 0
039|a20190502152007|bhientt|c20181218135138|dluongvt|y20181212093907|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V119.1)311.31|bLÊ - KH 2018
1001 |aLê, Hà Quốc Khánh
24510|aPháp luật về hợp đồng thuê khoán tài sản và thực tiễn thi hành tại tỉnh Sơn La : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cLê Hà Quốc Khánh ; TS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a78 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 8 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
520 |aTrình bày một số vấn đề lý luận về hợp đồng thuê khoán tài sản. Phân tích các quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành về hợp đồng thuê khoán tài sản trên địa bàn tỉnh Sơn La, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Dân sự
653 |aHợp đồng
653 |aSơn La
653 |aHợp đồng thuê khoán tài sản
653|aViệt Nam
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009190-1
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatdansuvatotungdansu/lehaquockhanh/alehaquockhanhthumbimage.jpg
890|a2|c1
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009191 Đọc sinh viên 34(V119.1)311.31 LÊ - KH 2018 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 009190 Đọc sinh viên 34(V119.1)311.31 LÊ - KH 2018 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1