Sách tham khảo
34(V)24 BIN 2018
Bình luận khoa học Luật Đất đai (năm 2013) /
Kí hiệu phân loại 34(V)24
Nhan đề Bình luận khoa học Luật Đất đai (năm 2013) / Phạm Thị Hương Lan chủ biên ; Nguyễn Quang Tuyến ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Lao động,2018
Mô tả vật lý 399 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Bình luận khoa học những qui định chung và qui định cụ thể của Luật Đất đai năm 2013 về: quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đăng kí đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thủ tục hành chính về đất đai;… và các điều khoản thi hành.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Đất đai 2013
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Luật Đất đai
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Hương Lan,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLDD(20): DSVLDD 007158-77
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLDD(10): MSVLDD 016855-64
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169794
0022
004D153A884-F5B3-4BF8-A6B7-35D2B1743AF3
005201812280941
008181226s2018 vm vie
0091 0
020 |a978604994382|c385000
039|a20181228094117|bluongvt|c20181228093910|dluongvt|y20181218085312|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)24|bBIN 2018
24500|aBình luận khoa học Luật Đất đai (năm 2013) /|cPhạm Thị Hương Lan chủ biên ; Nguyễn Quang Tuyến ... [et al.]
260 |aHà Nội :|bLao động,|c2018
300 |a399 tr. ;|c28 cm.
504 |aPhụ lục: tr. 379 - 389.|b1
520 |aBình luận khoa học những qui định chung và qui định cụ thể của Luật Đất đai năm 2013 về: quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đăng kí đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thủ tục hành chính về đất đai;… và các điều khoản thi hành.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Đất đai 2013
653|aBình luận khoa học
653|aLuật Đất đai
7001|aPhạm, Thị Hương Lan,|cTS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLDD|j(20): DSVLDD 007158-77
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLDD|j(10): MSVLDD 016855-64
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nsluatviet/binhluankhoahocluatdatdaithumbimage.jpg
890|a30|b15
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLDD 016864 Mượn sinh viên 34(V)24 BIN 2018 Sách tham khảo 30
2 MSVLDD 016863 Mượn sinh viên 34(V)24 BIN 2018 Sách tham khảo 29
3 MSVLDD 016862 Mượn sinh viên 34(V)24 BIN 2018 Sách tham khảo 28 Hạn trả:17-05-2019
4 MSVLDD 016861 Mượn sinh viên 34(V)24 BIN 2018 Sách tham khảo 27
5 MSVLDD 016860 Mượn sinh viên 34(V)24 BIN 2018 Sách tham khảo 26
6 MSVLDD 016859 Mượn sinh viên 34(V)24 BIN 2018 Sách tham khảo 25
7 MSVLDD 016858 Mượn sinh viên 34(V)24 BIN 2018 Sách tham khảo 24
8 MSVLDD 016857 Mượn sinh viên 34(V)24 BIN 2018 Sách tham khảo 23
9 MSVLDD 016856 Mượn sinh viên 34(V)24 BIN 2018 Sách tham khảo 22
10 MSVLDD 016855 Mượn sinh viên 34(V)24 BIN 2018 Sách tham khảo 21
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào