Sách tham khảo
34(V)52 QUY 2018
Quy trình giải quyết tranh chấp dân sự - Các quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về giải quyết tranh chấp dân sự /
Kí hiệu phân loại 34(V)52
Nhan đề Quy trình giải quyết tranh chấp dân sự - Các quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về giải quyết tranh chấp dân sự / Lê Hải hệ thống
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2018
Mô tả vật lý 391 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số nội dung liên quan đến tranh chấp dân sự và thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự. Tập hợp các câu hỏi, tình huống pháp luật trong lĩnh vực dân sự, tố tụng dân sự, tranh chấp dân sự và một số quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về giải quyết tranh chấp dân sự.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Sách hỏi đáp
Từ khóa tự do Giải quyết tranh chấp
Từ khóa tự do Tranh chấp dân sự
Từ khóa tự do Thủ tục
Từ khóa tự do Qui trình
Tác giả(bs) CN Lê, Hải,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTDS(10): DSVTDS 003014-23
Địa chỉ DHLMượn sinh viênTDS(10): MSVTDS 009704-13
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169803
0022
0045933110B-E95E-4CCA-9B84-4FDCB07412AF
005201812280948
008181226s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786045994191|c350000
039|a20181228094801|bluongvt|c20181226160601|dhiennt|y20181218110533|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)52|bQUY 2018
24500|aQuy trình giải quyết tranh chấp dân sự - Các quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về giải quyết tranh chấp dân sự /|cLê Hải hệ thống
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2018
300 |a391 tr. ; |c28 cm.
520 |aTrình bày một số nội dung liên quan đến tranh chấp dân sự và thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự. Tập hợp các câu hỏi, tình huống pháp luật trong lĩnh vực dân sự, tố tụng dân sự, tranh chấp dân sự và một số quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về giải quyết tranh chấp dân sự.
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aSách hỏi đáp
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aTranh chấp dân sự
653 |aThủ tục
653 |aQui trình
7001 |aLê, Hải,|eHệ thống
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTDS|j(10): DSVTDS 003014-23
852|aDHL|bMượn sinh viên|cTDS|j(10): MSVTDS 009704-13
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nsluatviet/quytrinhgiaiquyettranhchapdansuthumbimage.jpg
890|a20|b2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVTDS 009713 Mượn sinh viên 34(V)52 QUY 2018 Sách tham khảo 20
2 MSVTDS 009712 Mượn sinh viên 34(V)52 QUY 2018 Sách tham khảo 19
3 MSVTDS 009711 Mượn sinh viên 34(V)52 QUY 2018 Sách tham khảo 18
4 MSVTDS 009710 Mượn sinh viên 34(V)52 QUY 2018 Sách tham khảo 17
5 MSVTDS 009709 Mượn sinh viên 34(V)52 QUY 2018 Sách tham khảo 16
6 MSVTDS 009708 Mượn sinh viên 34(V)52 QUY 2018 Sách tham khảo 15
7 MSVTDS 009707 Mượn sinh viên 34(V)52 QUY 2018 Sách tham khảo 14
8 MSVTDS 009706 Mượn sinh viên 34(V)52 QUY 2018 Sách tham khảo 13
9 MSVTDS 009705 Mượn sinh viên 34(V)52 QUY 2018 Sách tham khảo 12
10 MSVTDS 009704 Mượn sinh viên 34(V)52 QUY 2018 Sách tham khảo 11
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào