Sách tham khảo
34(V)51 BIN 2018
Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 /
Kí hiệu phân loại 34(V)51
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 / Phạm Thanh Bình ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 839 tr. ;27 cm.
Tóm tắt Phân tích, bình luận khoa học các điều luật của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 về: phạm vi điều chỉnh, nhiệm vụ, hiệu lực của Bộ luật Tố tụng hình sự; nguyên tắc cơ bản; người và cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; người tham gia tố tụng; bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự; chứng minh và chứng cứ; biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; hồ sơ vụ án, văn bản tố tụng, thời hạn và chi phí tố tụng;…
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Bộ luật Tố tụng hình sự 2015
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTHS(10): DSVTHS 002994-3003
Địa chỉ DHLMượn sinh viênTHS(10): MSVTHS 009684-93
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169807
0022
004C8EB5975-ADED-442E-A00E-FA5533A4864F
005201906121547
008181226s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047234172|c315000
039|a20190612154459|bluongvt|c20190612154406|dluongvt|y20181218113122|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)51|bBIN 2018
24500|aBình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 / |cPhạm Thanh Bình ... [et al.]
250 |aTái bản có sửa chữa
260|aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2018
300 |a839 tr. ;|c27 cm.
520 |aPhân tích, bình luận khoa học các điều luật của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 về: phạm vi điều chỉnh, nhiệm vụ, hiệu lực của Bộ luật Tố tụng hình sự; nguyên tắc cơ bản; người và cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; người tham gia tố tụng; bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự; chứng minh và chứng cứ; biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; hồ sơ vụ án, văn bản tố tụng, thời hạn và chi phí tố tụng;…
653 |aViệt Nam
653 |aBình luận khoa học
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aBộ luật Tố tụng hình sự 2015
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTHS|j(10): DSVTHS 002994-3003
852|aDHL|bMượn sinh viên|cTHS|j(10): MSVTHS 009684-93
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nsluatviet/binhluankhoahocboluattotunghinhsu2015thumbimage.jpg
890|a20|b11
911 |aNguyễn Thị Huệ
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVTHS 009693 Mượn sinh viên 34(V)51 BIN 2018 Sách tham khảo 20
2 MSVTHS 009692 Mượn sinh viên 34(V)51 BIN 2018 Sách tham khảo 19
3 MSVTHS 009691 Mượn sinh viên 34(V)51 BIN 2018 Sách tham khảo 18
4 MSVTHS 009690 Mượn sinh viên 34(V)51 BIN 2018 Sách tham khảo 17
5 MSVTHS 009689 Mượn sinh viên 34(V)51 BIN 2018 Sách tham khảo 16
6 MSVTHS 009688 Mượn sinh viên 34(V)51 BIN 2018 Sách tham khảo 15
7 MSVTHS 009687 Mượn sinh viên 34(V)51 BIN 2018 Sách tham khảo 14
8 MSVTHS 009686 Mượn sinh viên 34(V)51 BIN 2018 Sách tham khảo 13
9 MSVTHS 009685 Mượn sinh viên 34(V)51 BIN 2018 Sách tham khảo 12
10 MSVTHS 009684 Mượn sinh viên 34(V)51 BIN 2018 Sách tham khảo 11
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào