Sách tham khảo
34(V)51 QUY 2018
Quy trình giải quyết các vụ án hình sự - 420 câu hỏi đáp về Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự, các biện pháp phòng chống oan, sai bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự /
Kí hiệu phân loại 34(V)51
Nhan đề Quy trình giải quyết các vụ án hình sự - 420 câu hỏi đáp về Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự, các biện pháp phòng chống oan, sai bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự / Nguyễn Phương biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 2018
Mô tả vật lý 386 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Trình bày qui trình giải quyết vụ án hình sự. Giải đáp các câu hỏi liên quan đến án hình sự và tố tụng hình sự. Tập hợp một số văn bản pháp luật về công tác phòng chống oan, sai bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Vụ án hình sự
Từ khóa tự do Sách hỏi đáp
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Qui trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phương,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTHS(10): DSVTHS 003004-13
Địa chỉ DHLMượn sinh viênTHS(10): MSVTHS 009694-703
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169809
0022
004A77C9A55-F958-4FB6-BC5A-A00BFEF11E57
005201812280911
008181226s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047741892|c350000
039|a20181228091138|bluongvt|c20181226153939|dhiennt|y20181218115333|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)51|bQUY 2018
24500|aQuy trình giải quyết các vụ án hình sự - 420 câu hỏi đáp về Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự, các biện pháp phòng chống oan, sai bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự /|cNguyễn Phương biên soạn
260 |aHà Nội : |bThế giới, |c2018
300 |a386 tr. ;|c28 cm.
504 |aPhụ lục: tr. 250 - 259.|b9
520 |aTrình bày qui trình giải quyết vụ án hình sự. Giải đáp các câu hỏi liên quan đến án hình sự và tố tụng hình sự. Tập hợp một số văn bản pháp luật về công tác phòng chống oan, sai bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.
653 |aViệt Nam
653 |aVụ án hình sự
653 |aSách hỏi đáp
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653|aQui trình
7001 |aNguyễn, Phương,|eBiên soạn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTHS|j(10): DSVTHS 003004-13
852|aDHL|bMượn sinh viên|cTHS|j(10): MSVTHS 009694-703
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nsluatviet/quytrinhgiaiquyetcacvuanhinhsuthumbimage.jpg
890|a20|b4
911 |aNguyễn Thị Huệ
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVTHS 009703 Mượn sinh viên 34(V)51 QUY 2018 Sách tham khảo 20
2 MSVTHS 009702 Mượn sinh viên 34(V)51 QUY 2018 Sách tham khảo 19
3 MSVTHS 009701 Mượn sinh viên 34(V)51 QUY 2018 Sách tham khảo 18
4 MSVTHS 009700 Mượn sinh viên 34(V)51 QUY 2018 Sách tham khảo 17
5 MSVTHS 009699 Mượn sinh viên 34(V)51 QUY 2018 Sách tham khảo 16
6 MSVTHS 009698 Mượn sinh viên 34(V)51 QUY 2018 Sách tham khảo 15
7 MSVTHS 009697 Mượn sinh viên 34(V)51 QUY 2018 Sách tham khảo 14
8 MSVTHS 009696 Mượn sinh viên 34(V)51 QUY 2018 Sách tham khảo 13
9 MSVTHS 009695 Mượn sinh viên 34(V)51 QUY 2018 Sách tham khảo 12
10 MSVTHS 009694 Mượn sinh viên 34(V)51 QUY 2018 Sách tham khảo 11
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào