Giáo trình
34(V)31(075) NG - Đ 2018
Giáo trình Luật Dân sự.
Kí hiệu phân loại 34(V)31(075)
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Điện,
Nhan đề Giáo trình Luật Dân sự. Tập 1 / Nguyễn Ngọc Điện
Lần xuất bản Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung năm 2018
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 424 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự (phần 1), gồm: những vấn đề lí luận chung; chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu; tài sản.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tài sản
Từ khóa tự do Giao dịch dân sự
Từ khóa tự do Đại diện
Từ khóa tự do Thời hiệu
Từ khóa tự do Quan hệ pháp luật dân sự
Từ khóa tự do Thời hạn
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(10): DSVGT 007727-36
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169908
0021
00440916B77-D6F5-497D-ACA9-1493D6949125
005201901080959
008181224s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047361465|c100000
039|a20190108095918|bluongvt|c20190105150858|dhiennt|y20181224083240|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)31(075)|bNG - Đ 2018
1001 |aNguyễn, Ngọc Điện,|cPGS. TS.
24510|aGiáo trình Luật Dân sự.|nTập 1 /|cNguyễn Ngọc Điện
250 |aTái bản có chỉnh sửa, bổ sung năm 2018
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, |c2018
300 |a424 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật
504|aTài liệu tham khảo: tr. 423 - 424.|b18
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự (phần 1), gồm: những vấn đề lí luận chung; chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu; tài sản.
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aTài sản
653 |aGiao dịch dân sự
653 |aĐại diện
653 |aThời hiệu
653 |aQuan hệ pháp luật dân sự
653 |aThời hạn
653|aGiáo trình
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(10): DSVGT 007727-36
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2018/giaotrinhluatdansutap1thumbimage.jpg
890|a10|b1
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 007736 Đọc sinh viên 34(V)31(075) NG - Đ 2018 Giáo trình 10
2 DSVGT 007735 Đọc sinh viên 34(V)31(075) NG - Đ 2018 Giáo trình 9
3 DSVGT 007734 Đọc sinh viên 34(V)31(075) NG - Đ 2018 Giáo trình 8
4 DSVGT 007733 Đọc sinh viên 34(V)31(075) NG - Đ 2018 Giáo trình 7
5 DSVGT 007732 Đọc sinh viên 34(V)31(075) NG - Đ 2018 Giáo trình 6
6 DSVGT 007731 Đọc sinh viên 34(V)31(075) NG - Đ 2018 Giáo trình 5
7 DSVGT 007730 Đọc sinh viên 34(V)31(075) NG - Đ 2018 Giáo trình 4
8 DSVGT 007729 Đọc sinh viên 34(V)31(075) NG - Đ 2018 Giáo trình 3
9 DSVGT 007728 Đọc sinh viên 34(V)31(075) NG - Đ 2018 Giáo trình 2
10 DSVGT 007727 Đọc sinh viên 34(V)31(075) NG - Đ 2018 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào