Sách tham khảo
34(V)12 TAI 2018
Tài liệu học tập môn Luật Hành chính Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)12
Nhan đề Tài liệu học tập môn Luật Hành chính Việt Nam / Nguyễn Thị Nhàn chủ biên ; Lương Thị Thu Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội :Hồng Đức,2018
Mô tả vật lý 498 tr. ;24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hành chính Việt Nam, gồm: quản lí nhà nước; qui phạm pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật hành chính; nguyên tắc, hình thức, phương pháp quản lí hành chính nhà nước; quy chế pháp lí của cơ quan hành chính nhà nước; qui chế pháp lí hành chính của cán bộ, công chức, viên chức... Cuối mỗi nội dung có câu hỏi ôn tập, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tình huống và gợi ý trả lời để giúp người học tổng hợp lại kiến thức đã học.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Nhàn,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHC(10): DSVLHC 006853-62
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169917
0022
004B6A34E3C-8891-4325-85B4-F5B47AD0A941
005201901241648
008190105s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786048955786|c97000
039|a20190124164839|bluongvt|c20190108105727|dluongvt|y20181224101356|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)12|bTAI 2018
24500|aTài liệu học tập môn Luật Hành chính Việt Nam /|cNguyễn Thị Nhàn chủ biên ; Lương Thị Thu Hương
260 |aHà Nội :|bHồng Đức,|c2018
300 |a498 tr. ;|c24 cm.
500|aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật
504|aTài liệu tham khảo: tr. 21 - 24.|b58
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hành chính Việt Nam, gồm: quản lí nhà nước; qui phạm pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật hành chính; nguyên tắc, hình thức, phương pháp quản lí hành chính nhà nước; quy chế pháp lí của cơ quan hành chính nhà nước; qui chế pháp lí hành chính của cán bộ, công chức, viên chức... Cuối mỗi nội dung có câu hỏi ôn tập, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tình huống và gợi ý trả lời để giúp người học tổng hợp lại kiến thức đã học.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aTài liệu học tập
7001 |aNguyễn, Thị Nhàn,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHC|j(10): DSVLHC 006853-62
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2018/tailieuhoctapmonluathanhchinhvietnamthumbimage.jpg
890|a10
911 |aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLHC 006862 Đọc sinh viên 34(V)12 TAI 2018 Sách tham khảo 10
2 DSVLHC 006861 Đọc sinh viên 34(V)12 TAI 2018 Sách tham khảo 9
3 DSVLHC 006860 Đọc sinh viên 34(V)12 TAI 2018 Sách tham khảo 8
4 DSVLHC 006859 Đọc sinh viên 34(V)12 TAI 2018 Sách tham khảo 7
5 DSVLHC 006858 Đọc sinh viên 34(V)12 TAI 2018 Sách tham khảo 6
6 DSVLHC 006857 Đọc sinh viên 34(V)12 TAI 2018 Sách tham khảo 5
7 DSVLHC 006856 Đọc sinh viên 34(V)12 TAI 2018 Sách tham khảo 4
8 DSVLHC 006855 Đọc sinh viên 34(V)12 TAI 2018 Sách tham khảo 3
9 DSVLHC 006854 Đọc sinh viên 34(V)12 TAI 2018 Sách tham khảo 2
10 DSVLHC 006853 Đọc sinh viên 34(V)12 TAI 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào