Giáo trình
34(V)31(075) NG - Đ 2018
Giáo trình Luật Dân sự.
Kí hiệu phân loại 34(V)31(075)
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Điện,
Nhan đề Giáo trình Luật Dân sự. Tập 2 / Nguyễn Ngọc Điện
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,2018
Mô tả vật lý 431 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự (phần 2), gồm: tổng quan về nghĩa vụ, hợp đồng, các quan hệ gần như hợp đồng, cam kết đơn phương, trách nhiệm bồi thường thiệt hại, thực hiện nghĩa vụ, lưu thông nghĩa vụ và chấm dứt nghĩa vụ.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Nghĩa vụ
Từ khóa tự do Trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(10): DSVGT 007737-46
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169933
0021
004C0DB2547-B4CA-4855-9B95-3CB5FA386B28
005201901080952
008190105s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047363568|c130000
039|a20190108095228|bluongvt|c20190105150958|dhiennt|y20181224152954|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)31(075)|bNG - Đ 2018
1001 |aNguyễn, Ngọc Điện,|cPGS. TS.
24510|aGiáo trình Luật Dân sự.|nTập 2 /|cNguyễn Ngọc Điện
260 |aHà Nội :|bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,|c2018
300 |a431 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500|aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật
504|aTài liệu tham khảo: tr. 430.|b14
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự (phần 2), gồm: tổng quan về nghĩa vụ, hợp đồng, các quan hệ gần như hợp đồng, cam kết đơn phương, trách nhiệm bồi thường thiệt hại, thực hiện nghĩa vụ, lưu thông nghĩa vụ và chấm dứt nghĩa vụ.
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aHợp đồng
653 |aNghĩa vụ
653|aTrách nhiệm bồi thường thiệt hại
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(10): DSVGT 007737-46
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2018/giaotrinhluatdansutap2thumbimage.jpg
890|a10
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 007746 Đọc sinh viên 34(V)31(075) NG - Đ 2018 Giáo trình 10
2 DSVGT 007745 Đọc sinh viên 34(V)31(075) NG - Đ 2018 Giáo trình 9
3 DSVGT 007744 Đọc sinh viên 34(V)31(075) NG - Đ 2018 Giáo trình 8
4 DSVGT 007743 Đọc sinh viên 34(V)31(075) NG - Đ 2018 Giáo trình 7
5 DSVGT 007742 Đọc sinh viên 34(V)31(075) NG - Đ 2018 Giáo trình 6
6 DSVGT 007741 Đọc sinh viên 34(V)31(075) NG - Đ 2018 Giáo trình 5
7 DSVGT 007740 Đọc sinh viên 34(V)31(075) NG - Đ 2018 Giáo trình 4
8 DSVGT 007739 Đọc sinh viên 34(V)31(075) NG - Đ 2018 Giáo trình 3
9 DSVGT 007738 Đọc sinh viên 34(V)31(075) NG - Đ 2018 Giáo trình 2
10 DSVGT 007737 Đọc sinh viên 34(V)31(075) NG - Đ 2018 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào