Sách tham khảo
301.3(N45) ĐĂ - Đ 2018
Các tộc người ở Đông Nam Á /
Kí hiệu phân loại 301.3(N45)
Tác giả CN Đặng, Thị Quốc Anh Đào
Nhan đề Các tộc người ở Đông Nam Á / Đặng Thị Quốc Anh Đào
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 348 tr. :minh họa ;24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á
Tóm tắt Trình bày những kiến thức cơ bản về các tộc người ở Đông Nam Á, gồm: các khái niệm, thành phần tộc người ở các quốc gia Đông Nam Á; hoạt động kinh tế truyền thống, văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của các tộc người và quan hệ tộc người ở Đông Nam Á.
Từ khóa tự do Xã hội học
Từ khóa tự do Đông Nam Á
Từ khóa tự do Tộc người
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênXH(10): DSVXH 002012-21
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169950
0022
0045D248678-6A47-4212-BF8D-B5E046DFD590
005201901051440
008190105s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047362592|c245000
039|a20190105143949|bluongvt|c20190105103513|dhiennt|y20181225112707|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a301.3(N45)|bĐĂ - Đ 2018
1001 |aĐặng, Thị Quốc Anh Đào
24510|aCác tộc người ở Đông Nam Á / |cĐặng Thị Quốc Anh Đào
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, |c2018
300 |a348 tr. :|bminh họa ;|c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 332 - 342.|b119
520 |aTrình bày những kiến thức cơ bản về các tộc người ở Đông Nam Á, gồm: các khái niệm, thành phần tộc người ở các quốc gia Đông Nam Á; hoạt động kinh tế truyền thống, văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của các tộc người và quan hệ tộc người ở Đông Nam Á.
653 |aXã hội học
653 |aĐông Nam Á
653 |aTộc người
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cXH|j(10): DSVXH 002012-21
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2018/cactocnguoidongnamathumbimage.jpg
890|a10
911 |aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVXH 002021 Đọc sinh viên 301.3(N45) ĐĂ - Đ 2018 Sách tham khảo 10
2 DSVXH 002020 Đọc sinh viên 301.3(N45) ĐĂ - Đ 2018 Sách tham khảo 9
3 DSVXH 002019 Đọc sinh viên 301.3(N45) ĐĂ - Đ 2018 Sách tham khảo 8
4 DSVXH 002018 Đọc sinh viên 301.3(N45) ĐĂ - Đ 2018 Sách tham khảo 7
5 DSVXH 002017 Đọc sinh viên 301.3(N45) ĐĂ - Đ 2018 Sách tham khảo 6
6 DSVXH 002016 Đọc sinh viên 301.3(N45) ĐĂ - Đ 2018 Sách tham khảo 5
7 DSVXH 002015 Đọc sinh viên 301.3(N45) ĐĂ - Đ 2018 Sách tham khảo 4
8 DSVXH 002014 Đọc sinh viên 301.3(N45) ĐĂ - Đ 2018 Sách tham khảo 3
9 DSVXH 002013 Đọc sinh viên 301.3(N45) ĐĂ - Đ 2018 Sách tham khảo 2
10 DSVXH 002012 Đọc sinh viên 301.3(N45) ĐĂ - Đ 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào