Sách tham khảo
15 TR - TR 2018
Tâm lý học đại cương /
Kí hiệu phân loại 15
Tác giả CN Trần, Thị Thanh Trà
Nhan đề Tâm lý học đại cương / Trần Thị Thanh Trà
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 144 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tâm lí học đại cương, gồm: khái niệm, bản chất, phương pháp nghiên cứu trong tâm lí học; hoạt động, giao tiếp, ý thức; hoạt động nhận thức; cảm xúc, tình cảm; ý chí; nhân cách và sự hình thành nhân cách.
Từ khóa tự do Tâm lí học
Từ khóa tự do Tâm lí
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTKM(10): DSVTKM 001514-23
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169969
0022
00482542E53-8310-4FCD-AD09-8033A14D7E6B
005201901051441
008190105s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047364169|c68000
039|a20190105144055|bluongvt|c20190105102402|dhiennt|y20181226154601|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a15|bTR - TR 2018
1001 |aTrần, Thị Thanh Trà
24510|aTâm lý học đại cương / |cTrần Thị Thanh Trà
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, |c2018
300 |a144 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á
504|aTài liệu tham khảo: tr. 141 - 143.|b38
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Tâm lí học đại cương, gồm: khái niệm, bản chất, phương pháp nghiên cứu trong tâm lí học; hoạt động, giao tiếp, ý thức; hoạt động nhận thức; cảm xúc, tình cảm; ý chí; nhân cách và sự hình thành nhân cách.
653 |aTâm lí học
653 |aTâm lí
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTKM|j(10): DSVTKM 001514-23
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2018/tamlyhocdaicuongthumbimage.jpg
890|a10
911 |aNguyễn Thị Huệ
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVTKM 001523 Đọc sinh viên 15 TR - TR 2018 Sách tham khảo 10
2 DSVTKM 001522 Đọc sinh viên 15 TR - TR 2018 Sách tham khảo 9
3 DSVTKM 001521 Đọc sinh viên 15 TR - TR 2018 Sách tham khảo 8
4 DSVTKM 001520 Đọc sinh viên 15 TR - TR 2018 Sách tham khảo 7
5 DSVTKM 001519 Đọc sinh viên 15 TR - TR 2018 Sách tham khảo 6
6 DSVTKM 001518 Đọc sinh viên 15 TR - TR 2018 Sách tham khảo 5
7 DSVTKM 001517 Đọc sinh viên 15 TR - TR 2018 Sách tham khảo 4
8 DSVTKM 001516 Đọc sinh viên 15 TR - TR 2018 Sách tham khảo 3
9 DSVTKM 001515 Đọc sinh viên 15 TR - TR 2018 Sách tham khảo 2
10 DSVTKM 001514 Đọc sinh viên 15 TR - TR 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào