Sách tham khảo
301 VÔN 2016
Vốn xã hội và phát triển /
Kí hiệu phân loại 301
Nhan đề Vốn xã hội và phát triển / Nguyễn Quý Thanh chủ biên ; Lê Ngọc Hùng ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 321 tr. :minh họa ;21 cm.
Tùng thư Tủ sách Khoa học
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tóm tắt Nghiên cứu một số vấn đề về vốn xã hội, gồm: bản chất, phương pháp đo vốn xã hội; một số bằng chứng thực nghiệm về các thành tố của vốn xã hội; mối quan hệ giữa vốn xã hội và sự phát triển bền vững; vốn xã hội trong phát triển kinh tế và chăm sóc sức khỏe; vai trò, ảnh hưởng của vốn xã hội trong việc thực thi công vụ và hiệu lực công quyền.
Từ khóa tự do Phát triển
Từ khóa tự do Vốn xã hội
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Qúy Thanh,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênXH(5): DSVXH 002028-32
000 00000nam#a2200000ua#4500
00170074
0022
004D4D4E583-825A-47D2-8630-6614899A92C1
005201901241648
008190115s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786046247364|c98000
039|a20190124164803|bluongvt|c20190124092537|dluongvt|y20190105143206|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a301|bVÔN 2016
24500|aVốn xã hội và phát triển /|cNguyễn Quý Thanh chủ biên ; Lê Ngọc Hùng ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2016
300 |a321 tr. :|bminh họa ;|c21 cm.
490 |aTủ sách Khoa học
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
504 |aPhụ lục: tr. 313 - 321.|b1
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 282 - 312.|b224
520 |aNghiên cứu một số vấn đề về vốn xã hội, gồm: bản chất, phương pháp đo vốn xã hội; một số bằng chứng thực nghiệm về các thành tố của vốn xã hội; mối quan hệ giữa vốn xã hội và sự phát triển bền vững; vốn xã hội trong phát triển kinh tế và chăm sóc sức khỏe; vai trò, ảnh hưởng của vốn xã hội trong việc thực thi công vụ và hiệu lực công quyền.
653 |aPhát triển
653 |aVốn xã hội
7001 |aNguyễn, Qúy Thanh,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cXH|j(5): DSVXH 002028-32
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbdaihocquocgiahanoi/vonxahoivaphattrienthumbimage.jpg
890|a5
911 |aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVXH 002032 Đọc sinh viên 301 VÔN 2016 Sách tham khảo 5
2 DSVXH 002031 Đọc sinh viên 301 VÔN 2016 Sách tham khảo 4
3 DSVXH 002030 Đọc sinh viên 301 VÔN 2016 Sách tham khảo 3
4 DSVXH 002029 Đọc sinh viên 301 VÔN 2016 Sách tham khảo 2
5 DSVXH 002028 Đọc sinh viên 301 VÔN 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào