Sách tham khảo
9(V) PH - L 2018
Tìm về cội nguồn /
Kí hiệu phân loại 9(V)
Tác giả CN Phan, Huy Lê,
Nhan đề Tìm về cội nguồn / Phan Huy Lê
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội,2018
Mô tả vật lý 1251 tr. :minh họa ;24 cm.
Tùng thư Tủ sách Khoa học
Tóm tắt Tập hợp các bài viết nghiên cứu về lịch sử Việt Nam về các khía cạnh: lịch sử, văn hoá, kinh tế - xã hội, chính trị và truyền thống dân tộc.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Chính trị
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLS(5): DSVLS 000798-802
000 00000nam#a2200000ua#4500
00170077
0022
00484051C12-C442-4BBF-AFCF-8CD64B5CEE07
005201901240938
008190115s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786049396151|c650000
039|a20190124093840|bluongvt|c20190123160634|dhiennt|y20190107081024|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a9(V)|bPH - L 2018
1001 |aPhan, Huy Lê,|c[GS.]
24510|aTìm về cội nguồn /|cPhan Huy Lê
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aHà Nội :|bĐại học Quốc gia Hà Nội,|c2018
300 |a1251 tr. :|bminh họa ;|c24 cm.
490 |aTủ sách Khoa học
520 |aTập hợp các bài viết nghiên cứu về lịch sử Việt Nam về các khía cạnh: lịch sử, văn hoá, kinh tế - xã hội, chính trị và truyền thống dân tộc.
653 |aViệt Nam
653 |aLịch sử
653|aKinh tế
653|aVăn hóa
653|aChính trị
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLS|j(5): DSVLS 000798-802
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbdaihocquocgiahanoi/timvecoinguonthumbimage.jpg
890|a5
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLS 000802 Đọc sinh viên 9(V) PH - L 2018 Sách tham khảo 5
2 DSVLS 000801 Đọc sinh viên 9(V) PH - L 2018 Sách tham khảo 4
3 DSVLS 000800 Đọc sinh viên 9(V) PH - L 2018 Sách tham khảo 3
4 DSVLS 000799 Đọc sinh viên 9(V) PH - L 2018 Sách tham khảo 2
5 DSVLS 000798 Đọc sinh viên 9(V) PH - L 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào