Sách tham khảo
338 MÔT 2011
Một số mô hình công nghiệp hóa trên thế giới và Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 338
Nhan đề Một số mô hình công nghiệp hóa trên thế giới và Việt Nam / Mai Thị Thanh Xuân chủ biên ; Đỗ Đức Định, Ngô Đăng Thành
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Mô tả vật lý 426 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận chung về công nghiệp hóa và mô hình công nghiệp hóa; một số mô hình công nghiệp hóa điển hình trên thế giới; mô hình công nghiệp hóa ở Việt Nam và lựa chọn mô hình công nghiệp hóa cho Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Công nghiệp hóa
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Mô hình
Tác giả(bs) CN Mai, Thị Thanh Xuân,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKT(1): DSVKT 003369
000 00000nam#a2200000ua#4500
00170078
0022
0042656CCF9-54F8-490D-869A-4D292C545B87
005201901241143
008190107s2011 vm vie
0091 0
020 |a9786046201250|c79000
039|a20190124114303|bluongvt|c20190109110858|dhuent|y20190107090138|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a338|bMÔT 2011
24500|aMột số mô hình công nghiệp hóa trên thế giới và Việt Nam /|cMai Thị Thanh Xuân chủ biên ; Đỗ Đức Định, Ngô Đăng Thành
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2011
300 |a426 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 417 - 426.|b122
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận chung về công nghiệp hóa và mô hình công nghiệp hóa; một số mô hình công nghiệp hóa điển hình trên thế giới; mô hình công nghiệp hóa ở Việt Nam và lựa chọn mô hình công nghiệp hóa cho Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
653 |aViệt Nam
653 |aCông nghiệp hóa
653 |aThế giới
653 |aMô hình
7001 |aMai, Thị Thanh Xuân,|cPGS. TS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKT|j(1): DSVKT 003369
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbdaihocquocgiahanoi/motsomohinhcongnghiephoatrenthegioivavietnamthumbimage.jpg
890|a1
911 |aTrần Thu Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVKT 003369 Đọc sinh viên 338 MÔT 2011 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào