Sách tham khảo
34(V)120.3 PHA 2017
Pháp luật về thanh tra nhân dân :
Kí hiệu phân loại 34(V)120.3
Nhan đề Pháp luật về thanh tra nhân dân : sách chuyên khảo / Nguyễn Quốc Văn chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 273 tr. ;21 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Thanh tra Chính phủ
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về thanh tra nhân dân. Nghiên cứu vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động, mối quan hệ và chế độ tài chính của Ban Thanh tra Nhân dân. Hệ thống hóa một số văn bản pháp luật có liên quan đến thanh tra nhân dân.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Từ khóa tự do Thanh tra nhân dân
Từ khóa tự do Ban Thanh tra Nhân dân
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quốc Văn,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHC(10): DSVLHC 006970-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
00170085
0022
004462495F7-BE21-42BA-8282-E0ED2C6DF7B0
005201901240916
008190115s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786046292463|c40000
039|a20190124091600|bluongvt|c20190123163054|dhiennt|y20190107101043|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)120.3|bPHA 2017
24500|aPháp luật về thanh tra nhân dân :|bsách chuyên khảo /|cNguyễn Quốc Văn chủ biên
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2017
300 |a273 tr. ;|c21 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Thanh tra Chính phủ
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 267 - 273.|b66
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về thanh tra nhân dân. Nghiên cứu vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động, mối quan hệ và chế độ tài chính của Ban Thanh tra Nhân dân. Hệ thống hóa một số văn bản pháp luật có liên quan đến thanh tra nhân dân.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aThanh tra nhân dân
653|aBan Thanh tra Nhân dân
7001 |aNguyễn, Quốc Văn,|cTS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHC|j(10): DSVLHC 006970-9
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbdaihocquocgiahanoi/phapluatvethanhtranhandanthumbimage.jpg
890|a10
911 |aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLHC 006979 Đọc sinh viên 34(V)120.3 PHA 2017 Sách tham khảo 10
2 DSVLHC 006978 Đọc sinh viên 34(V)120.3 PHA 2017 Sách tham khảo 9
3 DSVLHC 006977 Đọc sinh viên 34(V)120.3 PHA 2017 Sách tham khảo 8
4 DSVLHC 006976 Đọc sinh viên 34(V)120.3 PHA 2017 Sách tham khảo 7
5 DSVLHC 006975 Đọc sinh viên 34(V)120.3 PHA 2017 Sách tham khảo 6
6 DSVLHC 006974 Đọc sinh viên 34(V)120.3 PHA 2017 Sách tham khảo 5
7 DSVLHC 006973 Đọc sinh viên 34(V)120.3 PHA 2017 Sách tham khảo 4
8 DSVLHC 006972 Đọc sinh viên 34(V)120.3 PHA 2017 Sách tham khảo 3
9 DSVLHC 006971 Đọc sinh viên 34(V)120.3 PHA 2017 Sách tham khảo 2
10 DSVLHC 006970 Đọc sinh viên 34(V)120.3 PHA 2017 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào