Sách tham khảo
34.62 LUÂ 2018
Luật Tư pháp quốc tế :
Kí hiệu phân loại 34.62
Nhan đề Luật Tư pháp quốc tế : hướng đến xây dựng một mô hình lập pháp ở Việt Nam / Ngô Quốc Chiến chủ biên ; Lý Vân Anh, Hoàng Ngọc Bích
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 397 tr. ;24 cm.
Tóm tắt Trình bày xu thế xây dựng Luật Tư pháp quốc tế trên thế giới và sự cần thiết xây dựng Luật Tư pháp quốc tế ở Việt Nam. Phân tích thực tiễn xây dựng Luật Tư pháp quốc tế của một số nước ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương và đề xuất một số khuyến nghị cho Việt Nam.
Từ khóa tự do Tư pháp quốc tế
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Tư pháp quốc tế
Từ khóa tự do Mô hình lập pháp
Tác giả(bs) CN Ngô, Quốc Chiến,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLTP(10): DSVLTP 002290-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
00170086
0022
0041D9CD255-82B0-4F6E-82DF-4DE6B8ADECB4
005201901241011
008190107s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786046299967|c189000
039|a20190124101132|bluongvt|c20190123151853|dhiennt|y20190107101102|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34.62|bLUÂ 2018
24500|aLuật Tư pháp quốc tế :|bhướng đến xây dựng một mô hình lập pháp ở Việt Nam /|cNgô Quốc Chiến chủ biên ; Lý Vân Anh, Hoàng Ngọc Bích
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2018
300 |a397 tr. ;|c24 cm.
504 |aPhụ lục: tr. 259 - 397.|b7
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 253 - 258.|b72
520|aTrình bày xu thế xây dựng Luật Tư pháp quốc tế trên thế giới và sự cần thiết xây dựng Luật Tư pháp quốc tế ở Việt Nam. Phân tích thực tiễn xây dựng Luật Tư pháp quốc tế của một số nước ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương và đề xuất một số khuyến nghị cho Việt Nam.
653 |aTư pháp quốc tế
653|aViệt Nam
653|aLuật Tư pháp quốc tế
653|aMô hình lập pháp
7001 |aNgô, Quốc Chiến,|c[TS.],|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLTP|j(10): DSVLTP 002290-9
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbdaihocquocgiahanoi/luattuphapquoctethumbimage.jpg
890|a10|b1
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLTP 002299 Đọc sinh viên 34.62 LUÂ 2018 Sách tham khảo 10
2 DSVLTP 002298 Đọc sinh viên 34.62 LUÂ 2018 Sách tham khảo 9
3 DSVLTP 002297 Đọc sinh viên 34.62 LUÂ 2018 Sách tham khảo 8
4 DSVLTP 002296 Đọc sinh viên 34.62 LUÂ 2018 Sách tham khảo 7
5 DSVLTP 002295 Đọc sinh viên 34.62 LUÂ 2018 Sách tham khảo 6
6 DSVLTP 002294 Đọc sinh viên 34.62 LUÂ 2018 Sách tham khảo 5
7 DSVLTP 002293 Đọc sinh viên 34.62 LUÂ 2018 Sách tham khảo 4
8 DSVLTP 002292 Đọc sinh viên 34.62 LUÂ 2018 Sách tham khảo 3
9 DSVLTP 002291 Đọc sinh viên 34.62 LUÂ 2018 Sách tham khảo 2
10 DSVLTP 002290 Đọc sinh viên 34.62 LUÂ 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào