Sách tham khảo
9(V)14/16 NG - D 2018
Quá trình xâm nhập của Pháp vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX :
Kí hiệu phân loại 9(V)14/16
Tác giả CN Nguyễn, Mạnh Dũng,
Nhan đề Quá trình xâm nhập của Pháp vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX : nguyên nhân và hệ quả / Nguyễn Mạnh Dũng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội,2018
Mô tả vật lý 345 tr. ;24 cm.
Tùng thư Tủ sách Khoa học
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Lịch sử
Tóm tắt Trình bày bối cảnh kinh tế, văn hoá - xã hội của Pháp và Việt Nam thế kỉ XVII. Phân tích quá trình xâm nhập của Pháp vào Việt Nam từ giữa thế kỉ XVII đến giữa thế kỉ XIX và hệ quả của quá trình xâm nhập này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp
Từ khóa tự do Lịch sử cận đại
Từ khóa tự do Lịch sử trung đại
Từ khóa tự do Lịch sử
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLS(5): DSVLS 000790-4
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLS(5): MSVLS 000166-70
000 00000nam#a2200000ua#4500
00170091
0022
004C4A0FBF8-C22C-48B8-A227-73DECE9C9E67
005201901240936
008190107s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786046243199|c215000
039|a20190124093623|bluongvt|c20190123160829|dhiennt|y20190107104155|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a9(V)14/16|bNG - D 2018
1001 |aNguyễn, Mạnh Dũng,|c[TS.]
24510|aQuá trình xâm nhập của Pháp vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX :|bnguyên nhân và hệ quả /|cNguyễn Mạnh Dũng
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội :|bĐại học Quốc gia Hà Nội,|c2018
300 |a345 tr. ;|c24 cm.
490 |aTủ sách Khoa học
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Lịch sử
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 313 - 334.|b297
520 |aTrình bày bối cảnh kinh tế, văn hoá - xã hội của Pháp và Việt Nam thế kỉ XVII. Phân tích quá trình xâm nhập của Pháp vào Việt Nam từ giữa thế kỉ XVII đến giữa thế kỉ XIX và hệ quả của quá trình xâm nhập này.
653 |aViệt Nam
653 |aPháp
653 |aLịch sử cận đại
653 |aLịch sử trung đại
653|aLịch sử
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLS|j(5): DSVLS 000790-4
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLS|j(5): MSVLS 000166-70
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbdaihocquocgiahanoi/quatrinhxamnhapcuaphapvaovietnamthumbimage.jpg
890|a10|b1
911 |aNguyễn Thị Huệ
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLS 000170 Mượn sinh viên 9(V)14/16 NG - D 2018 Sách tham khảo 10
2 MSVLS 000169 Mượn sinh viên 9(V)14/16 NG - D 2018 Sách tham khảo 9
3 MSVLS 000168 Mượn sinh viên 9(V)14/16 NG - D 2018 Sách tham khảo 8
4 MSVLS 000167 Mượn sinh viên 9(V)14/16 NG - D 2018 Sách tham khảo 7
5 MSVLS 000166 Mượn sinh viên 9(V)14/16 NG - D 2018 Sách tham khảo 6
6 DSVLS 000794 Đọc sinh viên 9(V)14/16 NG - D 2018 Sách tham khảo 5
7 DSVLS 000793 Đọc sinh viên 9(V)14/16 NG - D 2018 Sách tham khảo 4
8 DSVLS 000792 Đọc sinh viên 9(V)14/16 NG - D 2018 Sách tham khảo 3
9 DSVLS 000791 Đọc sinh viên 9(V)14/16 NG - D 2018 Sách tham khảo 2
10 DSVLS 000790 Đọc sinh viên 9(V)14/16 NG - D 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào