Sách tham khảo
339 HO - T 2016
Thương mại thế giới và hội nhập của Việt Nam thế kỷ XVI - XVIII =
Kí hiệu phân loại 339
Tác giả CN Hoàng, Anh Tuấn,
Nhan đề Thương mại thế giới và hội nhập của Việt Nam thế kỷ XVI - XVIII = World trade and Vietnamese integration (sixteenth - eighteenth centuries) :giáo trình chuyên đề / Hoàng Anh Tuấn
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội,2016
Mô tả vật lý 351 tr. :minh họa ;24 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về thương mại thế giới và hội nhập của Việt Nam thế kỉ XVI – XVIII, gồm: thương mại thế giới trước thế kỉ XVI và giai đoạn 1400 - 1800; sự hình thành các Công ty Đông Ấn châu Âu đầu thế kỉ XVII; tam giác thương mại Đại Tây Dương thế kỉ XVI - XVIII; Việt Nam trong mạng lưới thương mại Đông Á;...
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Hội nhập quốc tế
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKT(5): DSVKT 003364-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
00170096
0022
0040396FC1C-90EB-492D-AB8E-86BDCAEA44A8
005201901240922
008190123s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786046263036|c180000
039|a20190124092253|bluongvt|c20190123162631|dhiennt|y20190107140158|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a339|bHO - T 2016
1001 |aHoàng, Anh Tuấn,|cPGS. TS.
24510|aThương mại thế giới và hội nhập của Việt Nam thế kỷ XVI - XVIII =|bWorld trade and Vietnamese integration (sixteenth - eighteenth centuries) :|bgiáo trình chuyên đề /|cHoàng Anh Tuấn
260 |aHà Nội :|bĐại học Quốc gia Hà Nội,|c2016
300 |a351 tr. :|bminh họa ;|c24 cm.
504 |aTài liệu trích dẫn: tr. 315 - 342.|b350
520 |aNghiên cứu những vấn đề cơ bản về thương mại thế giới và hội nhập của Việt Nam thế kỉ XVI – XVIII, gồm: thương mại thế giới trước thế kỉ XVI và giai đoạn 1400 - 1800; sự hình thành các Công ty Đông Ấn châu Âu đầu thế kỉ XVII; tam giác thương mại Đại Tây Dương thế kỉ XVI - XVIII; Việt Nam trong mạng lưới thương mại Đông Á;...
653 |aViệt Nam
653 |aThương mại
653 |aThế giới
653 |aHội nhập quốc tế
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKT|j(5): DSVKT 003364-8
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbdaihocquocgiahanoi/thuongmaithegioivahoinhapcuavietnamthekixvixviiithumbimage.jpg
890|a5
911 |aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVKT 003368 Đọc sinh viên 339 HO - T 2016 Sách tham khảo 5
2 DSVKT 003367 Đọc sinh viên 339 HO - T 2016 Sách tham khảo 4
3 DSVKT 003366 Đọc sinh viên 339 HO - T 2016 Sách tham khảo 3
4 DSVKT 003365 Đọc sinh viên 339 HO - T 2016 Sách tham khảo 2
5 DSVKT 003364 Đọc sinh viên 339 HO - T 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào