Sách tham khảo
9(V) VU - GI 2018
Lịch sử Việt Nam :
Kí hiệu phân loại 9(V)
Tác giả CN Vũ, Minh Giang,
Nhan đề Lịch sử Việt Nam : truyền thống và hiện đại / Vũ Minh Giang
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội,2018
Mô tả vật lý 552 tr. :minh họa ;24 cm.
Tùng thư Tủ sách Khoa học
Tóm tắt Nghiên cứu lịch sử Việt Nam trong mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, giữa lịch sử và văn hóa. Trình bày những kết quả nghiên cứu dựa trên phương pháp tiếp cận mới trong nhận thức lịch sử và quan điểm riêng của tác giả về một số nhân vật lịch sử như Lý Công Uẩn, Trần Hưng Đạo, Đào Duy Từ,…
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Lịch sử
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLS(5): DSVLS 000785-9
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLS(5): MSVLS 000161-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00170097
0022
004345016A9-7563-458D-86BA-6E8644262169
005201901241033
008190123s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786049611780|c300000
039|a20190124103335|bluongvt|c20190123153830|dhiennt|y20190107141135|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a9(V)|bVU - GI 2018
1001 |aVũ, Minh Giang,|c[GS. TSKH.],|d[1951-]
24510|aLịch sử Việt Nam :|btruyền thống và hiện đại /|cVũ Minh Giang
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội :|bĐại học Quốc gia Hà Nội,|c2018
300 |a552 tr. :|bminh họa ;|c24 cm.
490|aTủ sách Khoa học
520 |aNghiên cứu lịch sử Việt Nam trong mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, giữa lịch sử và văn hóa. Trình bày những kết quả nghiên cứu dựa trên phương pháp tiếp cận mới trong nhận thức lịch sử và quan điểm riêng của tác giả về một số nhân vật lịch sử như Lý Công Uẩn, Trần Hưng Đạo, Đào Duy Từ,…
653 |aViệt Nam
653 |aLịch sử
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLS|j(5): DSVLS 000785-9
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLS|j(5): MSVLS 000161-5
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbdaihocquocgiahanoi/lichsuvietnamtruyenthongvahiendaithumbimage.jpg
890|a10
911 |aNguyễn Thị Huệ
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLS 000165 Mượn sinh viên 9(V) VU - GI 2018 Sách tham khảo 10
2 MSVLS 000164 Mượn sinh viên 9(V) VU - GI 2018 Sách tham khảo 9
3 MSVLS 000163 Mượn sinh viên 9(V) VU - GI 2018 Sách tham khảo 8
4 MSVLS 000162 Mượn sinh viên 9(V) VU - GI 2018 Sách tham khảo 7
5 MSVLS 000161 Mượn sinh viên 9(V) VU - GI 2018 Sách tham khảo 6
6 DSVLS 000789 Đọc sinh viên 9(V) VU - GI 2018 Sách tham khảo 5
7 DSVLS 000788 Đọc sinh viên 9(V) VU - GI 2018 Sách tham khảo 4
8 DSVLS 000787 Đọc sinh viên 9(V) VU - GI 2018 Sách tham khảo 3
9 DSVLS 000786 Đọc sinh viên 9(V) VU - GI 2018 Sách tham khảo 2
10 DSVLS 000785 Đọc sinh viên 9(V) VU - GI 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào