Sách tham khảo
9(V)164 PH - T 2018
Nội các Trần Trọng Kim :
Kí hiệu phân loại 9(V)164
Tác giả CN Phạm, Hồng Tung,
Nhan đề Nội các Trần Trọng Kim : bản chất, vai trò và vị trí lịch sử / Phạm Hồng Tung
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội,2018
Mô tả vật lý 415 tr. ; 24 cm.
Tùng thư Tủ sách Khoa học
Tóm tắt Trình bày hoàn cảnh lịch sử, sự ra đời, bản chất, vai trò, vị trí và một số hoạt động chủ yếu của Nội các Trần Trọng Kim.
Từ khóa nhân vật Trần Trọng Kim,-1882-1953.-Bộ TK TVQG
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Lịch sử
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLS(5): DSVLS 000775-9
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLS(5): MSVLS 000151-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00170099
0022
0049B845E29-6591-4A48-A39A-988F4CDD5A96
005201901241035
008190123s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786049614453|c250000
039|a20190124103520|bluongvt|c20190123153715|dhiennt|y20190107150129|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a9(V)164|bPH - T 2018
1001|aPhạm, Hồng Tung,|c[GS. TS.],|d[1963-]
24510|aNội các Trần Trọng Kim :|bbản chất, vai trò và vị trí lịch sử /|cPhạm Hồng Tung
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội :|bĐại học Quốc gia Hà Nội,|c2018
300 |a415 tr. ; |c24 cm.
490|aTủ sách Khoa học
504 |aPhụ lục: tr. 215 - 409.|b1
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 410 - 415.|b94
520 |aTrình bày hoàn cảnh lịch sử, sự ra đời, bản chất, vai trò, vị trí và một số hoạt động chủ yếu của Nội các Trần Trọng Kim.
60017|aTrần Trọng Kim,|d1882-1953.|2Bộ TK TVQG
653 |aViệt Nam
653 |aLịch sử
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLS|j(5): DSVLS 000775-9
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLS|j(5): MSVLS 000151-5
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbdaihocquocgiahanoi/noicactrantrongkimthumbimage.jpg
890|a10
911 |aNguyễn Thị Huệ
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLS 000155 Mượn sinh viên 9(V)164 PH - T 2018 Sách tham khảo 10
2 MSVLS 000154 Mượn sinh viên 9(V)164 PH - T 2018 Sách tham khảo 9
3 MSVLS 000153 Mượn sinh viên 9(V)164 PH - T 2018 Sách tham khảo 8
4 MSVLS 000152 Mượn sinh viên 9(V)164 PH - T 2018 Sách tham khảo 7
5 MSVLS 000151 Mượn sinh viên 9(V)164 PH - T 2018 Sách tham khảo 6
6 DSVLS 000779 Đọc sinh viên 9(V)164 PH - T 2018 Sách tham khảo 5
7 DSVLS 000778 Đọc sinh viên 9(V)164 PH - T 2018 Sách tham khảo 4
8 DSVLS 000777 Đọc sinh viên 9(V)164 PH - T 2018 Sách tham khảo 3
9 DSVLS 000776 Đọc sinh viên 9(V)164 PH - T 2018 Sách tham khảo 2
10 DSVLS 000775 Đọc sinh viên 9(V)164 PH - T 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào