Sách tham khảo
9(V43) NG - NG 2018
Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa :
Kí hiệu phân loại 9(V43)
Tác giả CN Nguyễn, Quang Ngọc,
Nhan đề Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa : tư liệu và sự thật lịch sử / Nguyễn Quang Ngọc
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội,2018
Mô tả vật lý 478 tr. :minh họa ;24 cm.
Tùng thư Tủ sách Khoa học
Tóm tắt Nghiên cứu về lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gồm: vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên của biển Việt Nam và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tình hình Biển Đông trong công cuộc dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam đến thế kỉ XVI; chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo trong thời kì Chúa Nguyễn, vương triều Tây Sơn thế kỉ XVII, XVIII, thời kì nhà Nguyễn thế kỉ XIX; tranh chấp, tranh biện về chủ quyền và thực trạng chiếm đóng ở hai quần đảo từ năm 1909 đến nay.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Chủ quyền quốc gia
Từ khóa tự do Hoàng Sa
Từ khóa tự do Trường Sa
Từ khóa tự do Lịch sử
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLS(5): DSVLS 000780-4
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLS(5): MSVLS 000156-60
000 00000nam#a2200000ua#4500
00170101
0022
0040F6C3609-FDE1-4F57-870D-9385BDD0BAEF
005201901240943
008190122s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786046269083|c290000
039|a20190124094358|bluongvt|c20190123155904|dhiennt|y20190107154641|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a9(V43)|bNG - NG 2018
1001 |aNguyễn, Quang Ngọc,|c[GS. TS.]
24510|aChủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa :|btư liệu và sự thật lịch sử /|cNguyễn Quang Ngọc
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội :|bĐại học Quốc gia Hà Nội,|c2018
300 |a478 tr. :|bminh họa ;|c24 cm.
490|aTủ sách Khoa học
504 |aPhụ lục: tr. 327 - 416.|b4
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 417 - 441.|b245
520 |aNghiên cứu về lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gồm: vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên của biển Việt Nam và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tình hình Biển Đông trong công cuộc dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam đến thế kỉ XVI; chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo trong thời kì Chúa Nguyễn, vương triều Tây Sơn thế kỉ XVII, XVIII, thời kì nhà Nguyễn thế kỉ XIX; tranh chấp, tranh biện về chủ quyền và thực trạng chiếm đóng ở hai quần đảo từ năm 1909 đến nay.
653 |aViệt Nam
653 |aChủ quyền quốc gia
653 |aHoàng Sa
653 |aTrường Sa
653|aLịch sử
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLS|j(5): DSVLS 000780-4
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLS|j(5): MSVLS 000156-60
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbdaihocquocgiahanoi/chuquyencuavietnamohoangsatruongsathumbimage.jpg
890|a10
911 |aNguyễn Thị Huệ
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLS 000160 Mượn sinh viên 9(V43) NG - NG 2018 Sách tham khảo 10
2 MSVLS 000159 Mượn sinh viên 9(V43) NG - NG 2018 Sách tham khảo 9
3 MSVLS 000158 Mượn sinh viên 9(V43) NG - NG 2018 Sách tham khảo 8
4 MSVLS 000157 Mượn sinh viên 9(V43) NG - NG 2018 Sách tham khảo 7
5 MSVLS 000156 Mượn sinh viên 9(V43) NG - NG 2018 Sách tham khảo 6
6 DSVLS 000784 Đọc sinh viên 9(V43) NG - NG 2018 Sách tham khảo 5
7 DSVLS 000783 Đọc sinh viên 9(V43) NG - NG 2018 Sách tham khảo 4
8 DSVLS 000782 Đọc sinh viên 9(V43) NG - NG 2018 Sách tham khảo 3
9 DSVLS 000781 Đọc sinh viên 9(V43) NG - NG 2018 Sách tham khảo 2
10 DSVLS 000780 Đọc sinh viên 9(V43) NG - NG 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào