Giáo trình
4(N414)(075) GIA 2018
Giáo trình Hán ngữ Boya - Sơ cấp.
Kí hiệu phân loại 4(N414)(075)
Nhan đề Giáo trình Hán ngữ Boya - Sơ cấp. Tập 2 / Lý Hiểu Kỳ chủ biên ; Nhậm Tuyết Mai, Từ Tinh Ngưng ; Nguyễn Hoàng Anh biên dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội,2018
Mô tả vật lý 195 tr. :minh họa ;27 cm.
Tóm tắt Tập hợp 25 bài học về các chủ đề khác nhau. Mỗi bài gồm các phần: từ mới, điểm ngôn ngữ và bài tập giúp người học trau dồi kĩ năng đọc, viết và hiểu sâu hơn về văn hóa, xã hội Trung Quốc. Cuối sách là phần tra cứu từ ngữ và đáp án tham khảo cho các bài tập.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Ngữ âm
Từ khóa tự do Từ vựng
Tác giả(bs) CN Lý, Hiểu Kỳ,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Anh,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGTTR(10): DSVGTTR 000154-63
000 00000nam#a2200000ua#4500
00170102
0021
004057329C9-F6BF-4151-A4F2-F518075DE90F
005201901241016
008190123s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786046292807|c135000
039|a20190124101641|bluongvt|c20190123150417|dhiennt|y20190107162510|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0411 |avie|hchi
044 |aVN
084 |a4(N414)(075)|bGIA 2018
24500|aGiáo trình Hán ngữ Boya - Sơ cấp.|nTập 2 /|cLý Hiểu Kỳ chủ biên ; Nhậm Tuyết Mai, Từ Tinh Ngưng ; Nguyễn Hoàng Anh biên dịch
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội :|bĐại học Quốc gia Hà Nội,|c2018
300 |a195 tr. :|bminh họa ;|c27 cm.
520 |aTập hợp 25 bài học về các chủ đề khác nhau. Mỗi bài gồm các phần: từ mới, điểm ngôn ngữ và bài tập giúp người học trau dồi kĩ năng đọc, viết và hiểu sâu hơn về văn hóa, xã hội Trung Quốc. Cuối sách là phần tra cứu từ ngữ và đáp án tham khảo cho các bài tập.
546 |aSách viết bằng tiếng Việt, dịch từ tiếng Trung Quốc
653 |aGiáo trình
653 |aNgữ pháp
653 |aTiếng Trung Quốc
653|aNgữ âm
653|aTừ vựng
7001 |aLý, Hiểu Kỳ,|eChủ biên
7001|aNguyễn, Hoàng Anh,|eBiên dịch
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGTTR|j(10): DSVGTTR 000154-63
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbdaihocquocgiahanoi/giaotrinhhannguboyasocaptap2thumbimage.jpg
890|a10
911 |aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGTTR 000163 Đọc sinh viên 4(N414)(075) GIA 2018 Giáo trình 10
2 DSVGTTR 000162 Đọc sinh viên 4(N414)(075) GIA 2018 Giáo trình 9
3 DSVGTTR 000161 Đọc sinh viên 4(N414)(075) GIA 2018 Giáo trình 8
4 DSVGTTR 000160 Đọc sinh viên 4(N414)(075) GIA 2018 Giáo trình 7
5 DSVGTTR 000159 Đọc sinh viên 4(N414)(075) GIA 2018 Giáo trình 6
6 DSVGTTR 000158 Đọc sinh viên 4(N414)(075) GIA 2018 Giáo trình 5
7 DSVGTTR 000157 Đọc sinh viên 4(N414)(075) GIA 2018 Giáo trình 4
8 DSVGTTR 000156 Đọc sinh viên 4(N414)(075) GIA 2018 Giáo trình 3
9 DSVGTTR 000155 Đọc sinh viên 4(N414)(075) GIA 2018 Giáo trình 2
10 DSVGTTR 000154 Đọc sinh viên 4(N414)(075) GIA 2018 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào