Sách tham khảo
301.4 XA 2018
Xã hội học lối sống /
Kí hiệu phân loại 301.4
Nhan đề Xã hội học lối sống / Lâm Thị Ánh Quyên chủ biên
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,2018
Mô tả vật lý 216 tr. ;24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á
Tóm tắt Trình bày tổng quan về lối sống, bao gồm: khái niệm, lịch sử xã hội học lối sống, hai lối tiếp cận chính trong xã hội học lối sống, phân tích lối sống – phân tích bất bình đẳng xã hội. Nghiên cứu một số chủ đề trong xã hội học lối sống như: lối sống truyền thống của người Việt Nam, lối sống và giá trị, hành vi tiêu dùng và sử dụng thời gian nhàn rỗi.
Từ khóa tự do Xã hội học
Từ khóa tự do Lối sống
Tác giả(bs) CN Lâm, Thị Ánh Quyên,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênXH(10): DSVXH 002038-47
000 00000nam#a2200000ua#4500
00170195
0022
004D36035D5-0E12-4904-B064-76542A3DAFC1
005201901301533
008190130s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047362615|c80000
039|a20190130153350|bhuent|c20190130150737|dhiennt|y20190130084125|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a301.4|bXA 2018
24500|aXã hội học lối sống / |cLâm Thị Ánh Quyên chủ biên
260 |aTP. Hồ Chí Minh :|bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,|c2018
300 |a216 tr. ;|c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á
504|aTài liệu tham khảo: tr. 206 - 216.|b104
520 |aTrình bày tổng quan về lối sống, bao gồm: khái niệm, lịch sử xã hội học lối sống, hai lối tiếp cận chính trong xã hội học lối sống, phân tích lối sống – phân tích bất bình đẳng xã hội. Nghiên cứu một số chủ đề trong xã hội học lối sống như: lối sống truyền thống của người Việt Nam, lối sống và giá trị, hành vi tiêu dùng và sử dụng thời gian nhàn rỗi.
653 |aXã hội học
653 |aLối sống
7001 |aLâm, Thị Ánh Quyên,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cXH|j(10): DSVXH 002038-47
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2018/xahoihocloisongthumbimage.jpg
890|a10
911 |aNguyễn Thị Huệ
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVXH 002047 Đọc sinh viên 301.4 XA 2018 Sách tham khảo 10
2 DSVXH 002046 Đọc sinh viên 301.4 XA 2018 Sách tham khảo 9
3 DSVXH 002045 Đọc sinh viên 301.4 XA 2018 Sách tham khảo 8
4 DSVXH 002044 Đọc sinh viên 301.4 XA 2018 Sách tham khảo 7
5 DSVXH 002043 Đọc sinh viên 301.4 XA 2018 Sách tham khảo 6
6 DSVXH 002042 Đọc sinh viên 301.4 XA 2018 Sách tham khảo 5
7 DSVXH 002041 Đọc sinh viên 301.4 XA 2018 Sách tham khảo 4
8 DSVXH 002040 Đọc sinh viên 301.4 XA 2018 Sách tham khảo 3
9 DSVXH 002039 Đọc sinh viên 301.4 XA 2018 Sách tham khảo 2
10 DSVXH 002038 Đọc sinh viên 301.4 XA 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào