Sách tham khảo
428 PH - H 2018
Translation and interpretation 1 /
Kí hiệu phân loại 428
Tác giả CN Pham, Vu Phi Ho
Nhan đề Translation and interpretation 1 / Pham Vu Phi Ho
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 95 tr. ;24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Ho Chi Minh City Open University. Faculty of foreign languages
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Phiên dịch
Từ khóa tự do Biên dịch
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênA(10): DSVA 000350-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
00170196
0022
0048D0B883A-0704-4091-A3E2-05141D75F79A
005201901301509
008190130s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047362608|c72000
039|a20190130150921|bhiennt|c20190130105010|dhientt|y20190130085037|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a428|bPH - H 2018
1001 |aPham, Vu Phi Ho|cAs. Pr. Ph.D
24510|aTranslation and interpretation 1 / |cPham Vu Phi Ho
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, |c2018
300 |a95 tr. ;|c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Ho Chi Minh City Open University. Faculty of foreign languages
653 |aTiếng Anh
653 |aPhiên dịch
653 |aBiên dịch
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cA|j(10): DSVA 000350-9
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2018/translationinterpretationthumbimage.jpg
890|a10
911 |aNguyễn Thị Huệ
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVA 000359 Đọc sinh viên 428 PH - H 2018 Sách tham khảo 10
2 DSVA 000358 Đọc sinh viên 428 PH - H 2018 Sách tham khảo 9
3 DSVA 000357 Đọc sinh viên 428 PH - H 2018 Sách tham khảo 8
4 DSVA 000356 Đọc sinh viên 428 PH - H 2018 Sách tham khảo 7
5 DSVA 000355 Đọc sinh viên 428 PH - H 2018 Sách tham khảo 6
6 DSVA 000354 Đọc sinh viên 428 PH - H 2018 Sách tham khảo 5
7 DSVA 000353 Đọc sinh viên 428 PH - H 2018 Sách tham khảo 4
8 DSVA 000352 Đọc sinh viên 428 PH - H 2018 Sách tham khảo 3
9 DSVA 000351 Đọc sinh viên 428 PH - H 2018 Sách tham khảo 2
10 DSVA 000350 Đọc sinh viên 428 PH - H 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào