Sách tham khảo
34(V)41 BIN 2018
Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) /
Kí hiệu phân loại 34(V)41
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) / Nguyễn Đức Mai chủ biên ; Nguyễn Văn Thuyết ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Mô tả vật lý 1239 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Phân tích, bình luận các nội dung của Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, gồm: những qui định chung; các loại tội phạm và điều khoản thi hành.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hình sự
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Bộ luật Hình sự 2015
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Mai,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHS(10): DSVLHS 002240-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
00170197
0022
004E267347F-12B9-4B4C-8949-36EDE73A7B2E
005201901301537
008190130s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786045738504|c511000
039|a20190130153718|bhiennt|c20190130153632|dhiennt|y20190130111354|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)41|bBIN 2018
24500|aBình luận khoa học Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) /|cNguyễn Đức Mai chủ biên ; Nguyễn Văn Thuyết ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2018
300 |a1239 tr. ; |c27 cm.
520 |aPhân tích, bình luận các nội dung của Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, gồm: những qui định chung; các loại tội phạm và điều khoản thi hành.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hình sự
653 |aBình luận khoa học
653 |aBộ luật Hình sự 2015
7001 |aNguyễn, Đức Mai,|cTS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHS|j(10): DSVLHS 002240-9
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/chinhtriquocgiasuthat/binhluankhoahocboluathinhsuhienhanhthumbimage.jpg
890|a10
911 |aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLHS 002249 Đọc sinh viên 34(V)41 BIN 2018 Sách tham khảo 10
2 DSVLHS 002248 Đọc sinh viên 34(V)41 BIN 2018 Sách tham khảo 9
3 DSVLHS 002247 Đọc sinh viên 34(V)41 BIN 2018 Sách tham khảo 8
4 DSVLHS 002246 Đọc sinh viên 34(V)41 BIN 2018 Sách tham khảo 7
5 DSVLHS 002245 Đọc sinh viên 34(V)41 BIN 2018 Sách tham khảo 6
6 DSVLHS 002244 Đọc sinh viên 34(V)41 BIN 2018 Sách tham khảo 5
7 DSVLHS 002243 Đọc sinh viên 34(V)41 BIN 2018 Sách tham khảo 4
8 DSVLHS 002242 Đọc sinh viên 34(V)41 BIN 2018 Sách tham khảo 3
9 DSVLHS 002241 Đọc sinh viên 34(V)41 BIN 2018 Sách tham khảo 2
10 DSVLHS 002240 Đọc sinh viên 34(V)41 BIN 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào