Luận văn, Luận án
34(V113)246 NG - M 2018
Tranh chấp quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân từ thực tiễn giải quyết tại Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn :
BBK 34(V113)246
Tác giả CN Nguyễn, Hà Mi
Nhan đề Tranh chấp quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân từ thực tiễn giải quyết tại Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Hà Mi ; TS. Trần Quang Huy hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 90 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lí luận về tranh chấp quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất. Phân tích thực tiễn giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại Tòa án nhân dân tỉnh Lạng sơn; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong thực tiễn.
Từ khóa tự do Luật Đất đai
Từ khóa tự do Quyền sử dụng đất
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân
Từ khóa tự do Giải quyết tranh chấp
Từ khóa tự do Tranh chấp đất đai
Từ khóa tự do Lạng Sơn
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009668-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171071
0023
004F0CA3278-38FF-48B6-A0C8-94478D6D1B40
005201905101516
008190504s2018 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190510151641|bngocht|c20190506091342|dluongvt|y20190504145215|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V113)246|bNG - M 2018
1001 |aNguyễn, Hà Mi
24510|aTranh chấp quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân từ thực tiễn giải quyết tại Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Hà Mi ; TS. Trần Quang Huy hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a90 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 76 - 79.|b46
520|aNghiên cứu những vấn đề lí luận về tranh chấp quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất. Phân tích thực tiễn giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại Tòa án nhân dân tỉnh Lạng sơn; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong thực tiễn.
653 |aLuật Đất đai
653 |aQuyền sử dụng đất
653 |aTòa án nhân dân
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aTranh chấp đất đai
653 |aLạng Sơn
653|aViệt Nam
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009668-9
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatkinhte/nguyenhami/anguyenhamithumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009669 Đọc sinh viên 34(V113)246 NG - M 2018 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 009668 Đọc sinh viên 34(V113)246 NG - M 2018 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1