Luận văn, Luận án
34(V-H)242 NG - A 2018
Pháp luật về cấp chứng chỉ môi giới bất động sản từ thực tiễn tại thành phố Hà Nội :
BBK 34(V-H)242
Tác giả CN Ngô, Vũ Chung Anh
Nhan đề Pháp luật về cấp chứng chỉ môi giới bất động sản từ thực tiễn tại thành phố Hà Nội :luận văn thạc sĩ Luật học /Ngô Vũ Chung Anh ; TS. Nguyễn Thị Dung hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 97 tr. :minh họa ;28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp luật về cấp chứng chỉ môi giới bất động sản. Phân tích thực trạng pháp luật về cấp chứng chỉ môi giới bất động sản và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Đất đai
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Môi giới bất động sản
Từ khóa tự do Chứng chỉ môi giới bất động sản
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009738-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171072
0023
004BD98F553-299F-4D75-93DE-CE14588FD582
005201905100954
008190504s2018 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190510095446|bngocht|c20190506092307|dluongvt|y20190504150814|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V-H)242|bNG - A 2018
1001 |aNgô, Vũ Chung Anh
24510|aPháp luật về cấp chứng chỉ môi giới bất động sản từ thực tiễn tại thành phố Hà Nội :|bluận văn thạc sĩ Luật học /|cNgô Vũ Chung Anh ; TS. Nguyễn Thị Dung hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a97 tr. :|bminh họa ;|c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 81 - 84.|b32
520 |aNghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp luật về cấp chứng chỉ môi giới bất động sản. Phân tích thực trạng pháp luật về cấp chứng chỉ môi giới bất động sản và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Đất đai
653 |aHà Nội
653 |aMôi giới bất động sản
653 |aChứng chỉ môi giới bất động sản
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009738-9
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatkinhte/ngovuchunganh/angovuchunganhthumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009739 Đọc sinh viên 34(V-H)242 NG - A 2018 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 009738 Đọc sinh viên 34(V-H)242 NG - A 2018 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1