Luận văn, Luận án
34(V-H)251.3 LÊ - TH 2018
Pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và thực tiễn thi hành tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội :
BBK 34(V-H)251.3
Tác giả CN Lê, Thị Hồng Thúy
Nhan đề Pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và thực tiễn thi hành tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Thị Hồng Thúy ; PGS. TS. Vũ Thị Duyên Thủy hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 84 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề chung về pháp luật bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư. Phân tích thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và thực tiễn thực hiện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Môi trường
Từ khóa tự do Bảo vệ môi trường
Từ khóa tự do Đô thị
Từ khóa tự do Khu dân cư
Từ khóa tự do Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009724-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171080
0023
0045A23BD5B-562D-4709-85F1-7999C0424295
005201905071625
008190504s2018 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190507162539|bhiennt|c20190506164919|dluongvt|y20190504164042|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V-H)251.3|bLÊ - TH 2018
1001 |aLê, Thị Hồng Thúy
24510|aPháp luật về bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và thực tiễn thi hành tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cLê Thị Hồng Thúy ; PGS. TS. Vũ Thị Duyên Thủy hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a84 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 73 - 75.|b37
520 |aNghiên cứu những vấn đề chung về pháp luật bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư. Phân tích thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và thực tiễn thực hiện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Môi trường
653 |aBảo vệ môi trường
653 |aĐô thị
653 |aKhu dân cư
653 |aBắc Từ Liêm, Hà Nội
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009724-5
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatkinhte/lethihongthuy/alethihongthuythumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009725 Đọc sinh viên 34(V-H)251.3 LÊ - TH 2018 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009724 Đọc sinh viên 34(V-H)251.3 LÊ - TH 2018 Luận án, luận văn 1
  1 of 1