Luận văn, Luận án
34(V131)251.3 TR - T 2019
Pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp và thực tiễn thi hành tại tỉnh Nam Định :
BBK 34(V131)251.3
Tác giả CN Trần, Thị Thanh Tùng
Nhan đề Pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp và thực tiễn thi hành tại tỉnh Nam Định : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Thị Thanh Tùng ; PGS. TS. Vũ Thị Duyên Thủy hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 142 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về bảo vệ môi trường khu công nghiệp và pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường khu công nghiệp và thực tiễn thi hành tại tỉnh Nam Định; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Khu công nghiệp
Từ khóa tự do Luật Môi trường
Từ khóa tự do Bảo vệ môi trường
Từ khóa tự do Nam Định
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009686-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171082
0023
004ACA08957-DA8D-4BB5-8B3C-0F5F10B29B50
005201905090900
008190504s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190509090041|bhuent|c20190506165242|dluongvt|y20190504170106|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V131)251.3|bTR - T 2019
1001 |aTrần, Thị Thanh Tùng
24510|aPháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp và thực tiễn thi hành tại tỉnh Nam Định : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cTrần Thị Thanh Tùng ; PGS. TS. Vũ Thị Duyên Thủy hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a142 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aPhụ lục: tr. 82 - 132.|b6
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 76 - 81.|b79
520 |aTrình bày tổng quan về bảo vệ môi trường khu công nghiệp và pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường khu công nghiệp và thực tiễn thi hành tại tỉnh Nam Định; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aKhu công nghiệp
653 |aLuật Môi trường
653 |aBảo vệ môi trường
653|aNam Định
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009686-7
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatkinhte/tranthithanhtung/atranthithanhtungthumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009687 Đọc sinh viên 34(V131)251.3 TR - T 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009686 Đọc sinh viên 34(V131)251.3 TR - T 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1