Luận văn, Luận án
34(V-H)234 NG - L 2018
Pháp luật về quỹ bảo hiểm xã hội và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội :
BBK 34(V-H)234
Tác giả CN Nguyễn, Văn Lĩnh
Nhan đề Pháp luật về quỹ bảo hiểm xã hội và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Văn Lĩnh ; TS. Đỗ Thị Dung hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2018
Mô tả vật lý 91 tr. : minh họa ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật hiện hành về quĩ bảo hiểm xã hội. Nghiên cứu thực tiễn thi hành pháp luật về quĩ bảo hiểm xã hội tại thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra một số yêu cầu, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Lao động
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Bảo hiểm xã hội
Từ khóa tự do Quĩ bảo hiểm xã hội
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009672-3
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171083
0023
00443A9B49D-5DB4-45AA-9E4A-C802953922F4
005201905071538
008190506s2018 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190507153839|bhuent|c20190506151811|dluongvt|y20190506083453|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V-H)234|bNG - L 2018
1001 |aNguyễn, Văn Lĩnh
24510|aPháp luật về quỹ bảo hiểm xã hội và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Văn Lĩnh ; TS. Đỗ Thị Dung hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2018
300 |a91 tr. : |bminh họa ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 77 - 80.|b49
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật hiện hành về quĩ bảo hiểm xã hội. Nghiên cứu thực tiễn thi hành pháp luật về quĩ bảo hiểm xã hội tại thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra một số yêu cầu, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Lao động
653 |aHà Nội
653 |aBảo hiểm xã hội
653 |aQuĩ bảo hiểm xã hội
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009672-3
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatkinhte/nguyenvanlinh/anguyenvanlinhthumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009673 Đọc sinh viên 34(V-H)234 NG - L 2018 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009672 Đọc sinh viên 34(V-H)234 NG - L 2018 Luận án, luận văn 1
  1 of 1