Luận văn, Luận án
34(V)236.2 TR - H 2018
Thực trạng pháp luật về tiền lương tối thiểu ở Việt Nam :
BBK 34(V)236.2
Tác giả CN Trịnh, Thị Mai Hương
Nhan đề Thực trạng pháp luật về tiền lương tối thiểu ở Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Trịnh Thị Mai Hương ; TS. Phạm Trọng Nghĩa hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 97 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lí luận và pháp luật về tiền lương tối thiểu. Phân tích thực trạng qui định của pháp luật về tiền lương tối thiểu và thực tiễn thực hiện tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Lao động
Từ khóa tự do Tiền lương
Từ khóa tự do Tiền lương tối thiểu
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009734-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171084
0023
004512C3DFB-875A-4A77-8FE3-A092005675A3
005201905071515
008190506s2018 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190507151511|bhuent|c20190506152051|dluongvt|y20190506084430|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)236.2|bTR - H 2018
1001 |aTrịnh, Thị Mai Hương
24510|aThực trạng pháp luật về tiền lương tối thiểu ở Việt Nam : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cTrịnh Thị Mai Hương ; TS. Phạm Trọng Nghĩa hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a97 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 84 - 87.|b51
520 |aNghiên cứu những vấn đề lí luận và pháp luật về tiền lương tối thiểu. Phân tích thực trạng qui định của pháp luật về tiền lương tối thiểu và thực tiễn thực hiện tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Lao động
653 |aTiền lương
653 |aTiền lương tối thiểu
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009734-5
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatkinhte/trinhthimaihuong/atrinhthimaihuongthumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009735 Đọc sinh viên 34(V)236.2 TR - H 2018 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009734 Đọc sinh viên 34(V)236.2 TR - H 2018 Luận án, luận văn 1
  1 of 1