Luận văn, Luận án
34(V)53 NG - L 2018
Pháp luật về thi hành phán quyết trọng tài thương mại Việt Nam :
BBK 34(V)53
Tác giả CN Nguyễn, Phan Linh
Nhan đề Pháp luật về thi hành phán quyết trọng tài thương mại Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Phan Linh ; PGS. TS. Vũ Thị Lan Anh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2018
Mô tả vật lý 89 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận về thi hành phán quyết trọng tài thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành các qui định pháp luật về thi hành phán quyết trọng tài thương mại Việt Nam; từ đó đưa ra một số yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Tố tụng kinh tế
Từ khóa tự do Trọng tài thương mại
Từ khóa tự do Phán quyết trọng tài
Từ khóa tự do Thi hành phán quyết
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009780-1
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171090
0023
004F2B12E80-C0E1-42FB-BDC5-801941FBA9DF
005201905140839
008190513s2018 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190514083725|bluongvt|c20190513142909|dhiennt|y20190509142426|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)53|bNG - L 2018
1001 |aNguyễn, Phan Linh
24510|aPháp luật về thi hành phán quyết trọng tài thương mại Việt Nam : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Phan Linh ; PGS. TS. Vũ Thị Lan Anh hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2018
300 |a89 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 70 - 74.|b42
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận về thi hành phán quyết trọng tài thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành các qui định pháp luật về thi hành phán quyết trọng tài thương mại Việt Nam; từ đó đưa ra một số yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Tố tụng kinh tế
653 |aTrọng tài thương mại
653 |aPhán quyết trọng tài
653 |aThi hành phán quyết
653|aLuật Kinh tế
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009780-1
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatkinhte/nguyenphanlinh/anguyenphanlinhthumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009781 Đọc sinh viên 34(V)53 NG - L 2018 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009780 Đọc sinh viên 34(V)53 NG - L 2018 Luận án, luận văn 1
  1 of 1