Luận văn, Luận án
34(V-H)115.4 KI - H 2022
Vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong bảo đảm quyền được khiếu nại của bị cáo trong hoạt động tố tụng hình sự tại thành phố Hà Nội :

BBK 34(V-H)115.4
Tác giả CN Kiều, Thị Hà
Nhan đề Vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong bảo đảm quyền được khiếu nại của bị cáo trong hoạt động tố tụng hình sự tại thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Kiều Thị Hà ; TS. Phạm Quý Tỵ hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 82 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận và quy định của pháp luật về vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong việc bảo đảm quyền được khiếu nại của bị cáo trong hoạt động tố tụng hình sự. Phân tích thực trạng vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong việc bảo đảm quyền được khiếu nại của bị cáo trong hoạt động tố tụng hình sự ở thành phố Hà Nội; từ đó nêu quan điểm và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong hoạt động này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Hiến pháp-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Tố tụng hình sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Quyền khiếu nại-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Bị cáo-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Viện Kiểm sát nhân dân-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Hà Nội-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013468-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194093
0023
00403CD6FA8-ED43-48E5-B84D-6D5434299742
005202301130855
008230113s2022 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20230113085319|bluongvt|c20230103163700|dyenkt|y20230103163641|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V-H)115.4|bKI - H 2022
1001 |aKiều, Thị Hà
24510|aVai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong bảo đảm quyền được khiếu nại của bị cáo trong hoạt động tố tụng hình sự tại thành phố Hà Nội : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cKiều Thị Hà ; TS. Phạm Quý Tỵ hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a82 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính : 8 38 01 02. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận và quy định của pháp luật về vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong việc bảo đảm quyền được khiếu nại của bị cáo trong hoạt động tố tụng hình sự. Phân tích thực trạng vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong việc bảo đảm quyền được khiếu nại của bị cáo trong hoạt động tố tụng hình sự ở thành phố Hà Nội; từ đó nêu quan điểm và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong hoạt động này.
650 4|aLuật Hiến pháp|2Bộ TKLH
650 4|aTố tụng hình sự|2Bộ TKLH
650 4|aQuyền khiếu nại|2Bộ TKLH
650 4|aBị cáo|2Bộ TKLH
650 4|aViện Kiểm sát nhân dân|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
651 4|aHà Nội|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013468-9
890|a2|b0|c0|d0
911 |aKhuất Thị Yến
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013469 Đọc sinh viên 34(V-H)115.4 KI - H 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013468 Đọc sinh viên 34(V-H)115.4 KI - H 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào