Giáo trình
3K5H4(075)
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh :
Kí hiệu phân loại 3K5H4(075)
Tác giả TT Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhan đề Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : dùng trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Mạch Quang Thắng chủ biên ; Lê Mậu Hãn, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị quốc gia,2005
Mô tả vật lý 256 tr. ;20,5 cm.
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội
Từ khóa tự do Đại đoàn kết dân tộc
Từ khóa tự do Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Đạo đức
Từ khóa tự do Giải phóng dân tộc
Từ khóa tự do Quân sự
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Văn hoá
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Bùi, Đình Phong,
Tác giả(bs) CN Lê, Mậu Hãn,
Tác giả(bs) CN Mạch, Quang Thắng,
Tác giả(bs) CN Ngô, Đăng Tri,
Tác giả(bs) CN Ngô, Văn Thạo,
Tác giả(bs) CN Phạm, Ngọc Anh,
Tác giả(bs) CN Vũ, Quang Hiển,
Địa chỉ
Địa chỉ
000 00000cam a2200000 a 4500
0019595
0021
00411499
008050329s2005 vm| e 000 0 vie d
0091 0
039|a201609221038|bhanhlt|c201609221038|dhanhlt|y200503291100|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a3K5H4(075)
090 |a3K5H4(075)|bGIA 2005
1101 |aBộ Giáo dục và Đào tạo.
24510|aGiáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh :|bdùng trong các trường đại học, cao đẳng /|cBộ Giáo dục và Đào tạo ; Mạch Quang Thắng chủ biên ; Lê Mậu Hãn, ... [et al.]
260 |aHà Nội :|bChính trị quốc gia,|c2005
300 |a256 tr. ;|c20,5 cm.
653 |aChủ nghĩa xã hội
653 |aĐại đoàn kết dân tộc
653 |aĐảng cộng sản Việt Nam
653 |aĐạo đức
653 |aGiải phóng dân tộc
653 |aQuân sự
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aVăn hoá
653 |aViệt Nam
7001 |aBùi, Đình Phong,|cPGS. TS
7001 |aLê, Mậu Hãn,|cPGS
7001 |aMạch, Quang Thắng,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aNgô, Đăng Tri,|cPGS. TS
7001 |aNgô, Văn Thạo,|cTS
7001 |aPhạm, Ngọc Anh,|cTS
7001 |aVũ, Quang Hiển,|cTS
852 |xĐền tiền 2016: MSVGTM 030517, 031393, 031207, 031139, 031078, 030764
852 |xMSVGTM 030469, MSVGTM 031460, MSVGTM 031460, MSVGTM 030470, MSVGTM 031584, MSVGTM 031205: khoanh nợ 2012; DTCGTM 002475 thanh lý 2013,
890|a1267|b6809|c0|d0
930 |aHà Thị Ngọc
950 |a13500
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGTM 030533 Mượn sinh viên 3K5H4(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 103 Hạn trả:02-07-2010
2 MSVGTM 030649 Mượn sinh viên 3K5H4(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 271 Hạn trả:18-09-2010
3 MSVGTM 031510 Mượn sinh viên 3K5H4(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 1081 Hạn trả:19-01-2012
4 MSVGTM 030930 Mượn sinh viên 3K5H4(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 519 Hạn trả:28-07-2012
5 MSVGTM 033378 Mượn sinh viên 3K5H4(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 1266 Hạn trả:21-01-2013
6 MSVGTM 031085 Mượn sinh viên 3K5H4(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 671 Hạn trả:26-01-2013
7 MSVGTM 031178 Mượn sinh viên 3K5H4(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 736 Hạn trả:22-06-2013
8 MSVGTM 031433 Mượn sinh viên 3K5H4(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 1007 Hạn trả:12-01-2014
9 MSVGTM 031564 Mượn sinh viên 3K5H4(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 1134 Hạn trả:17-01-2015
10 MSVGTM 030856 Mượn sinh viên 3K5H4(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 446 Hạn trả:18-01-2015
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 127 
Không có liên kết tài liệu số nào