Giáo trình
3K5H4(075)
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh :
Kí hiệu phân loại 3K5H4(075)
Tác giả TT Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhan đề Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : dùng trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Mạch Quang Thắng chủ biên ; Lê Mậu Hãn, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị quốc gia,2005
Mô tả vật lý 256 tr. ;20,5 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hoá
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Quân sự
Từ khóa tự do Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Giải phóng dân tộc
Từ khóa tự do Đạo đức
Từ khóa tự do Đại đoàn kết dân tộc
Tác giả(bs) CN Lê, Mậu Hãn,
Tác giả(bs) CN Vũ, Quang Hiển,
Tác giả(bs) CN Bùi, Đình Phong,
Tác giả(bs) CN Mạch, Quang Thắng,
Tác giả(bs) CN Ngô, Đăng Tri,
Tác giả(bs) CN Ngô, Văn Thạo,
Tác giả(bs) CN Phạm, Ngọc Anh,
Giá tiền 13500
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGTM(10): DSVGTM 000644-53
Địa chỉ DHLĐọc tự chọnGTM(49): DTCGTM 002406-7, DTCGTM 002416-7, DTCGTM 002424-9, DTCGTM 002431-8, DTCGTM 002440-4, DTCGTM 002446-51, DTCGTM 002456-8, DTCGTM 002460-1, DTCGTM 002467-70, DTCGTM 002472, DTCGTM 002477-80, DTCGTM 002482-3, DTCGTM 002485, DTCGTM 002488, DTCGTM 002491, DTCGTM 002493
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGTM(1208): MSVGTM 030404-68, MSVGTM 030471-516, MSVGTM 030518-85, MSVGTM 030587-641, MSVGTM 030643-744, MSVGTM 030746-63, MSVGTM 030765-902, MSVGTM 030904-66, MSVGTM 030968-1077, MSVGTM 031079, MSVGTM 031081-6, MSVGTM 031088-128, MSVGTM 031130-8, MSVGTM 031140-7, MSVGTM 031149-87, MSVGTM 031189-98, MSVGTM 031200-4, MSVGTM 031206, MSVGTM 031208-74, MSVGTM 031276-319, MSVGTM 031321-92, MSVGTM 031394-419, MSVGTM 031421-59, MSVGTM 031461-72, MSVGTM 031474-504, MSVGTM 031506-34, MSVGTM 031536-71, MSVGTM 031573-83, MSVGTM 031585-90, MSVGTM 031592-3, MSVGTM 033332-79
000 00000cam a2200000 a 4500
0019595
0021
00411499
008050329s2005 vm| e 000 0 vie d
0091 0
039|a201609221038|bhanhlt|c201609221038|dhanhlt|y200503291100|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a3K5H4(075)
090 |a3K5H4(075)|bGIA 2005
1101 |aBộ Giáo dục và Đào tạo.
24510|aGiáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh :|bdùng trong các trường đại học, cao đẳng /|cBộ Giáo dục và Đào tạo ; Mạch Quang Thắng chủ biên ; Lê Mậu Hãn, ... [et al.]
260 |aHà Nội :|bChính trị quốc gia,|c2005
300 |a256 tr. ;|c20,5 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aVăn hoá
653 |aChủ nghĩa xã hội
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aQuân sự
653 |aĐảng cộng sản Việt Nam
653 |aGiải phóng dân tộc
653 |aĐạo đức
653 |aĐại đoàn kết dân tộc
7001 |aLê, Mậu Hãn,|cPGS
7001 |aVũ, Quang Hiển,|cTS
7001 |aBùi, Đình Phong,|cPGS. TS
7001 |aMạch, Quang Thắng,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aNgô, Đăng Tri,|cPGS. TS
7001 |aNgô, Văn Thạo,|cTS
7001 |aPhạm, Ngọc Anh,|cTS
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGTM|j(10): DSVGTM 000644-53
852|aDHL|bĐọc tự chọn|cGTM|j(49): DTCGTM 002406-7, DTCGTM 002416-7, DTCGTM 002424-9, DTCGTM 002431-8, DTCGTM 002440-4, DTCGTM 002446-51, DTCGTM 002456-8, DTCGTM 002460-1, DTCGTM 002467-70, DTCGTM 002472, DTCGTM 002477-80, DTCGTM 002482-3, DTCGTM 002485, DTCGTM 002488, DTCGTM 002491, DTCGTM 002493
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGTM|j(1208): MSVGTM 030404-68, MSVGTM 030471-516, MSVGTM 030518-85, MSVGTM 030587-641, MSVGTM 030643-744, MSVGTM 030746-63, MSVGTM 030765-902, MSVGTM 030904-66, MSVGTM 030968-1077, MSVGTM 031079, MSVGTM 031081-6, MSVGTM 031088-128, MSVGTM 031130-8, MSVGTM 031140-7, MSVGTM 031149-87, MSVGTM 031189-98, MSVGTM 031200-4, MSVGTM 031206, MSVGTM 031208-74, MSVGTM 031276-319, MSVGTM 031321-92, MSVGTM 031394-419, MSVGTM 031421-59, MSVGTM 031461-72, MSVGTM 031474-504, MSVGTM 031506-34, MSVGTM 031536-71, MSVGTM 031573-83, MSVGTM 031585-90, MSVGTM 031592-3, MSVGTM 033332-79
890|a1267|b8058|c0|d0
930 |aHà Thị Ngọc
950 |a13500
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGTM 033379 Mượn sinh viên 3K5H4(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 1267 Hạn trả:18-06-2018
2 MSVGTM 033378 Mượn sinh viên 3K5H4(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 1266 Hạn trả:21-01-2013
3 MSVGTM 033377 Mượn sinh viên 3K5H4(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 1265
4 MSVGTM 033376 Mượn sinh viên 3K5H4(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 1264
5 MSVGTM 033375 Mượn sinh viên 3K5H4(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 1263
6 MSVGTM 033374 Mượn sinh viên 3K5H4(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 1262
7 MSVGTM 033373 Mượn sinh viên 3K5H4(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 1261
8 MSVGTM 033372 Mượn sinh viên 3K5H4(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 1260
9 MSVGTM 033371 Mượn sinh viên 3K5H4(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 1259
10 MSVGTM 033370 Mượn sinh viên 3K5H4(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 1258
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 127 
Không có liên kết tài liệu số nào